7 kwietnia 2017 roku w Puławach odbyła się konferencja pt. „Jak wykorzystać lokalny potencjał i osiągnąć niezależność energetyczną gminy”. Organizatorami spotkania były: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Konferencja została zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu BioEcon, realizowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i…

Czytaj więcej

W dniach 24-26 marca 2017 odbyły się Targi Budowlane Lubdom. Podczas Targów swoją ofertę zaprezentowało ponad 200 wystawców z branży budowlanej i mieszkaniowej. Celem LUBDOM była nie tylko prezentacja nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla budownictwa, w tym także pasywnego i energooszczędnego, ale również wymiana wiedzy i doświadczeń. Regionalne Biuro Energii reprezentowane było przez Zespół Doradców Energetycznych,…

Czytaj więcej

W ramach projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, 7 marca  w  Lublinie odbyła się konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”.  Przedstawiona została oferta finansowania przedsięwzięć, w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii przez przedstawicieli: NFOSiGW,  WFOSiGW, Urzędu…

Czytaj więcej

9 lutego 2017 roku odbyła się wizyta studyjna delegacji Japońskiego Międzynarodowego Instytutu Strategii Środowiskowych (IGES), którzy wraz z węgierskim Regionalnym Centrum Ekologicznym na Europę Środkową i Wschodnią (REC) odwiedzili województwo lubelskie. Podczas spotkania koordynator projektu Doradztwa Energetycznego – Kajetan Kościk przedstawił założenia projektu ,,Ogólnopolski systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz…

Czytaj więcej

Zespół Doradców Energetycznych przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Słonecznej zorganizował konferencję pt. „Wsparcie dotacyjne na rozwój energetyki odnawialnej dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Spotkanie otworzył Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego, a poprowadził dyrektor Regionalnego Biura Energii, Henryk Smolarz. Konferencja odbyła się 2 lutego w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Wydarzenie ukierunkowane było na promocję…

Czytaj więcej