W dniach 10-12 października województwo lubelskie, w tym przedstawiciele Regionalnego Biura Energii uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli. Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie, podczas którego samorządowcy i administracja reprezentujący regionalne i miejskie organy, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju…

Czytaj więcej

W dniach 19-20 października 2017 r. w Siedlcach miała miejsce III edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, pt. „Państwo – Gospodarka- Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. W ramach tegorocznej edycji Szczytu skoncentrowano się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Podczas dwudniowego spotkania, którego uczestnikami…

Czytaj więcej

W dniach 16 – 17 października 2017 roku Doradcy Energetyczni uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska  POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. POL-ECO SYSTEM to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. Hasło przewodnie tegorocznej edycji targów to „Gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody”. Na targi…

Czytaj więcej

Regionalne Biuro Energii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wraz z Lubelskim Stowarzyszeniem Bądź EKO zorganizowało konferencję pt. „W kierunku gospodarki niskoemisyjnej-wymiar praktyczny”. Spotkanie odbyło się 13 października 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ulicy Grottgera 2. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów gminnych, firm, uczelni wyższych, instytutów i parków naukowo-badawczych oraz mieszkańcy…

Czytaj więcej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska do 40 mln zł (w tym do 12 mln zł na dotacje) z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami indywidualnymi, posiadającymi prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. BOŚ S.A. – jako jedyny partner – rozpocznie swój program „EKOkredyt Prosument II”…

Czytaj więcej

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki naukowe lub firmy, które swoją siedzibę posiadają na terenie kraju. Celem organizowanego konkursu jest wyłonienie najlepszych innowacyjnych pomysłów dla polskiego sektora energii. Poszukiwani są innowatorzy w następujących obszarach: Inteligentne sieci, aktywni odbiorcy, OZE, klastry bilansujące; Usługi systemowe dla operatorów sieciowych; Optymalne zużycie energii przez użytkownika; Poprawa niezawodności…

Czytaj więcej

W ramach obchodów 7. Pomorskich Dni Energii Doradcy Energetyczni brali udział w Konferencji „W kierunku gospodarki niskoemisyjnej – realizacje, plany, wizje”, na której omówione zostały tematy związane z rozwojem energetyki rozproszonej i  nowych technologii związanych z efektywnością energetyczną. Omówiono również tematy dotyczące z praktycznych aspektów realizacji instalacji fotowoltaiki. Uczestnicy dyskutowali o problemach energetyki w Polsce oraz…

Czytaj więcej

6 września w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim z inicjatywy samorządu terytorialnego z terenu powiatu tomaszowskiego, 34 podmioty podpisały „Porozumienie o ustanowieniu Tomaszowskiego Klastra Energii”. Udział w spotkaniu wziął Kajetan Kościk koordynator Zespołu Doradców Energetycznych. Porozumienie o ustanowieniu Tomaszowskiego Klastra Energii podpisał Powiat Tomaszowski, jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu tomaszowskiego, Politechnika Lubelska, Instytut Uprawy…

Czytaj więcej

Zakończyliśmy czas spotkań dożynkowych w gminach. Zespół Doradców Energetycznych czynnie uczestniczył w wielu spotkaniach udzielając licznych konsultacji. Spotykaliśmy się z Państwem w Radawcu, Lubartowie, Sosnówce, Rejowcu, Głusku i Horodle. Pomimo bardzo kapryśnej pogody nie traciliśmy energii i staraliśmy się odpowiedzieć na wszystkie zadawane przez Państwo pytania.

Czytaj więcej

20 czerwca  odbyła się jedna z cyklicznych, krajowych konferencji regionalnych organizowanych przez Fundację Polski Kongres Gospodarczy. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Regionalne Biuro Energii reprezentował Dyrektor Henryk Smolarz oraz Elżbieta Kasperska Doradca Energetyczny w Projekcie Doradztwa Energetycznego pełniący rolę ekspertów w zakresie OZE. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie przedstawicielom Jednostek…

Czytaj więcej

Wymiana doświadczeń, poznanie polskich uwarunkowań oraz znalezienie obszarów współpracy w dziedzinie produkcji energii odnawialnej z biogazu rolniczego to główne cele wizyty delegacji z Danii w województwie lubelskim, która odbyła się 30 maja 2017 roku. W warsztatach pt. „Bioenergy market workshop” udział wzięli przedstawiciele firm duńskich zainteresowani nawiązaniem współpracy z zaproszonymi na spotkanie przedsiębiorcami, rolnikami i naukowcami…

Czytaj więcej

24 maja 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się seminarium zorganizowane przez Regionalne Biuro Energii pt. ,, Praktyczne aspekty rozwoju i finansowania energooszczędnego oświetlenia w jednostkach samorządu terytorialnego,  na które licznie przybyli przedstawiciele gmin, spółdzielni oraz szpitali z terenu województwa lubelskiego. Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, a poprowadził Dyrektor Regionalnego Biura…

Czytaj więcej