W dniu 17 maja 2018 r. Doradcy energetyczni z terenu województwa lubelskiego wraz z Dyrektorem Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, uczestniczyli w terenowych konsultacjach na terenie powiatu kraśnickiego. Celem spotkania było wsparcie gmin w realizacji projektów związanych ze wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach Działania 4.1 RPO WL. Podczas spotkania szczegółowo omówione…

Czytaj więcej

W dniach 12-13 maja 2018 r.w Targach Lublin S.A odbyła się „Lubelska Majówka – Festiwal Aktywności Lokalnej”. We wspólnym świętowaniu uczestniczyli wicemarszałkowie: Grzegorz Kapusta i Krzysztof Grabczuk. Gwiazdą festiwalu była Cleo i Kabaret pod Wyrwigroszem. Kuchnia regionalna, wspólne biesiadowanie, wielki kiermasz ogrodniczy, pokazy dawnych zawodów czy występy artystyczne – to atrakcje, które czekały na przybyłych…

Czytaj więcej

Pierwsza na Lubelszczyźnie konferencja cyklu Dobra Energia odbyła się 27 marca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, gdzie ponad 150 osób dyskutowało o odnawialnych źródłach energii w różnych perspektywach. Konferencję otworzył Paweł Nakonieczny, członek zarządu województwa lubelskiego, który pokrótce przedstawił charakterystykę energetyczną regionu, wspominając m.in. o Regionalnym Programie Operacyjnym i działaniach podejmowanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości…

Czytaj więcej

W dniach 23-25 marca 2018 r. odbyły się Targi Budowlane Lubdom. Podczas Targów swoją ofertę zaprezentowało ponad 200 Wystawców z branży budowlanej i mieszkaniowej. Celem LUBDOM była nie tylko prezentacja nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla budownictwa, w tym także pasywnego i energooszczędnego, ale również wymiana wiedzy i doświadczeń. Regionalne Biuro Energii reprezentowane było przez…

Czytaj więcej

W związku ze zbliżającym się okresem wzmożonych prac związanych z realizacją projektów modernizacji oświetlenia ulicznego oraz rozwojem technologii typu LED, 27 lutego zespół doradców z Regionalnego Biuro Energii  zorganizował seminarium pt. ,,Modernizacji oświetlenia ulicznego a dofinansowanie ze środków RPO WL w kontekście najnowszych dostępnych technologii”. Spotkanie skierowane było do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

23 lutego Zespół Doradców Energetycznych przeprowadził drugie z 12  szkoleń dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej realizowane w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Szkolenie odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim i skierowane było do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. Podstawą realizacji szkoleń jest…

Czytaj więcej

8 grudnia w Zwierzyńcu odbyła się Konferencja pt. „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Konferencje to cykl spotkań, których tematyka obejmuje istotne zagadnienia związane z efektywnością energetyczną i OZE i funkcjonują, jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz istotne narzędzie w zakresie nowych technologii i innowacji. Wydarzenia te gromadzą szerokie spektrum przedstawicieli…

Czytaj więcej

W dniu 22 listopada Zespół Doradców Energetycznych przeprowadził pilotażowe szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej realizowane w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Szkolenie odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Podstawą realizacji cyklu szkoleń jest Program „Czyste Powietrze” Działanie 7. PCP Włączenie…

Czytaj więcej

Przedstawiciele branży energetycznej spotkali się podczas 10 edycji Targów Energetycznych ENERGETICS, które odbywały się od 14 do 16 listopada. Spotkania biznesowe, konferencje, współpraca międzynarodowa, seminaria, innowacje – tak upłynęły trzy dni targów. W tym roku ekspozycja targowa obejmowała ofertę ok. 200 firm, o charakterze koncernów krajowych i międzynarodowych, jak i indywidualnych przedsiębiorców, którzy zaprezentowali szereg nowoczesnych rozwiązań, produktów i usług w…

Czytaj więcej

W dniach 25-27 października 2017 r. w Warszawie miała miejsce VII edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland. W ramach tegorocznej edycji Targów skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących m.in. zdecentralizowanej produkcji energii ze źródeł odnawialnych, inteligentnej dystrybucji energii i energooszczędnych sieciach, a także innowacyjnym i efektywnym wykorzystaniu energii. Podczas trzydniowego spotkania, którego…

Czytaj więcej

Zakończyła się Debata Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego zorganizowana przez Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL oraz Dom Europy, Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej. Dwa panele dyskusyjne dotyczące sieciowania partnerstw w ramach inteligentnych specjalizacji regionów oraz dobrych praktyk we współpracy nauki i biznesu przyciągnęły gości z Polski, Białorusi, Holandii i Ukrainy. Kulminacyjnym punktem…

Czytaj więcej

Za nami kolejny dzień Europejskiego Tygodnia Innowacji – Forum Bio-Energo. Podczas zorganizowanych paneli dyskusyjnych prowadzone były rozmowy m.in. o roli biogospodarki i energetyki w kształtowaniu konkurencyjności regionów, strategicznych kierunkach rozwoju oraz innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie energii i elektromobilności. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Panelu pt. ,,Efektywność energetyczna oraz ciepło z OZE”, na którym debatę poświęconą w…

Czytaj więcej