W dniach 8-10 listopada 2016 r. odbyły się III Dni Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. Dni Partnerstwa to szereg wydarzeń, konferencji, debat, seminariów i imprez kulturalnych organizowanych w Parlamencie Europejskim, siedzibie Komitetu Regionów, Domu Polski Wschodniej o współpracy m.in. z Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Wydarzenie organizowane jest przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli we…

Czytaj więcej

Z inicjatywy Domu Polski Wschodniej w Brukseli, potencjał swych usług i wysoką jakość produktów na targach SIAL w Paryżu zaprezentowało trzynaście firm z branży spożywczej z Polski Wschodniej. Targi SIAL to jedna z największych i najbardziej prestiżowych światowych imprez rolno-spożywczych. Podczas tegorocznej edycji targów, trwającej od 16 do 20 października 2016 r., wystawiło się 7000…

Czytaj więcej

Za nami kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (dotychczas Open Days). Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Jest to również uznana…

Czytaj więcej

Komisja Europejska opublikowała wyniki niezależnej oceny unijnych inwestycji zrealizowanych w latach 2007-2013 oraz szczegółowe sprawozdania dotyczące poszczególnych państw członkowskich, ale również regionów. W raporcie znajdują się m.in. przykłady wzorcowych projektów z województwa lubelskiego. Najważniejszy wynik oceny inwestycji w okresie 2007-2013 to utworzenie dodatkowego miliona miejsc pracy, co odpowiada jednej trzeciej ogólnego wzrostu zatrudnienia netto w UE w…

Czytaj więcej

28 września 2016 r. odbył się w Brukseli Europejski Szczyt Regionów. Był on poświęcony przyszłości Polityki Spójności po 2020. Przedstawiciele 188 regionów z 22 państw członkowskich (skupiających 71,5% ludności UE) oraz 5 organizacji międzyregionalnych podpisało w Brukseli powszechną deklarację: „Silna odnowiona Polityka Regionalna dla wszystkich regionów po roku 2020”. Sygnatariusze deklaracji domagają się kontynuacji Polityki…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski wziął udział w III Wschodnim Kongresie Gospodarczym, który odbył się w dniach 22-23 września w Białymstoku. Jest to cykliczne wydarzenie z udziałem przedstawicieli świata biznesu, nauki, administracji państwowej i samorządowej. W trakcie Kongresu odbyły się sesje ogólne poświęcone gospodarce, przedsiębiorczości, społeczeństwu i rozwojowi. Dyskutowano także o innowacyjności i rozwoju młodych…

Czytaj więcej

W dniach 7-10 września na Lubelszczyźnie gościli dziennikarze z Belgii. Dziennikarze przyjechali na Lubelszczyznę na zaproszenie Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Wizyta zaowocuje publikacjami w gazetach belgijskich zajmujących się tematyką turystyczną. Dziennikarze odwiedzili: Lublin podczas Europejskiego Festiwalu Smaku, Kozłówkę, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Zamość, Zwierzyniec. W programie przygotowanym dla nich było zarówno poznanie historii, kultury, zabytków,…

Czytaj więcej

W ramach cyklicznego wydarzenia – Brussels Design September, w dniach 8 – 18 września 2016 r. zapraszamy Państwa do odwiedzenia wystawy Polish Design Island. Celem projektu jest promocja i prezentacja polskiego designu użytkowego. Od 8 do 18 września 2016 roku w samym sercu stolicy Belgii, na Placu Świętej Katarzyny, polscy projektanci postawią pawilon zaaranżowany na…

Czytaj więcej

W dniu 30 czerwca 2016 r. marszałek Sławomir Sosnowski uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów. Głównym punktem obrad Komisji była debata strategiczna dotycząca zwiększenia roli władz lokalnych i regionalnych w polityce UE w zakresie unii energetycznej. Oprócz tego dyskutowano na temat następujących opinii: ♦ Osiągnięcie światowego porozumienia w…

Czytaj więcej

W dniach 22-23 czerwca 2016 r. w Lublinie odbyło się współorganizowane przez Dom Polski Wschodniej II Wschodnie Forum Biznesu. Zorganizowane w Lubelskim Centrum Konferencyjnym II Wschodnie Forum Biznesu miało przede wszystkim na celu wsparcie procesu sieciowania podmiotów rynkowych, wypracowanie wspólnych pomysłów i projektów biznesowych wpływających na rozwój gospodarek regionalnych województw Polski Wschodniej. Forum stanowiło pole…

Czytaj więcej

Z udziałem Marszałka Sławomira Sosnowskiego odbyła się w Brukseli Sesja Plenarna Komitetu Regionów oraz poprzedzające ją obrady polskiej delegacji do KR. Podczas Sesji Plenarnej w dniach 15-16 czerwca br., debatowano m.in. nt. rozwoju sektora stalowego w UE oraz roli europejskich regionów i miast w kształtowaniu nowoczesnej polityki europejskiej, w obliczu bieżących i przyszłych wyzwań stojących…

Czytaj więcej

Trwają konsultacje społeczne dotyczące Programu Prac „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” 2018-2020 w ramach programu „Horyzont 2020”. Celem części  „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” 2018-2020 w ramach programu „Horyzont 2020″ (Societal Challange 2) jest „zagwarantowanie dostaw żywności bezpiecznej i o wysokiej jakości oraz…

Czytaj więcej