Starostowie Dożynek WojewódzkichGrażyna Pietrak – ekonomistka i rolniczka. Wraz z mężem Janem prowadzi 40 ha gospodarstwo rolne, którego specjalizacja obejmuje uprawę fasoli szparagowej, kalafiorów, brokułów, buraków cukrowych i zbóż. Oprócz pracy w gospodarstwie pani Grażyna od wielu lat działa na rzecz dobra wspólnego, a od 7 lat pełni funkcję sołtyski w miejscowości Moszna w gminie Jastków. Mieszkańcy mówią, że jest prawdziwą liderką aktywizującą wszystkich do działania. Dzięki jej zaangażowaniu i postawie oraz umiejętności współpracy, udało się zrealizować wiele potrzebnych inicjatyw. Obok pracy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i stanu infrastruktury we wsi, pani sołtys bierze też udział w przygotowywaniu licznych imprez kulturalnych i sportowych. Miejscowość pod jej rządami pięknieje w oczach. W 15. edycji ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku 2016” organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” pani Grażyna zdobyła pierwsze miejsce i tytułowe wyróżnienie „Sołtysa Roku 2016″. Jest dumną mamą dwóch synów.

Starostowie Dożynek Wojewódzkich

Andrzej Wojciech Gajda mieszka w Sobolach w gminie Ulan-Majorat. Wspólnie z żoną Małgorzatą prowadzi gospodarstwo rolne liczące 35 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Uprawiane rośliny to zboża, pszenżyto i jęczmień, pszenica na 26 ha powierzchni. Na 9 ha uprawiane są ziemniaki sadzeniaki kwalifikowane. Państwo Gajdowie są hodowcami trzody chlewnej w cyklu otwartym, w ilości 2 tys. szt. rocznie. Od początku objęcia gospodarstwa, małżonkowie stale poszerzają swój dobytek. W momencie przejmowania go od rodziców, gospodarstwo liczyło 15 ha. Pan Andrzej wciąż się rozwija i realizuje nowe pomysły, od początku korzysta z możliwości dofinansowania ze środków unijnych. Na zakup maszyn rolniczych otrzymał wsparcie 300 tys. zł z PROW na lata 2007-2013. Również teraz oczekuje na dofinansowanie z nowych programów ogłoszonych przez ARiMR.