Zgłoś kandydata do tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego”

Rozpoczynamy XIX edycję konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego” za rok 2017. Kapituła Honorowego Tytułu zaprasza do składania propozycji kandydatur, w terminie do 5 kwietnia 2018 roku. Tytuł „Ambasadora” przyznany zostanie osobie, instytucji i firmie, która w ostatnim czasie wniosła istotny wkład w promocję Regionu Lubelskiego w kraju i poza jego granicami.

Laureaci wyłonieni zostaną przez Kapitułę, której przewodniczy Marszałek Województwa Lubelskiego. Przypomnijmy, że dotychczas tytułem i prestiżową statuetką wyróżniono 52 Ambasadorów, wśród których są m.in.: Budka Suflera, Beata Kozidrak, Uzdrowisko Nałęczów, Kabaret Ani Mru Mru czy dęblińska Szkoła Orląt.

Prawo zgłaszania kandydatur mają: jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasadora Województwa Lubelskiego” powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy, datę urodzenia lub datę założenia (w przypadku firmy, instytucji), miejsce zamieszkania, miejsce pracy oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna).

Relacje z poprzednich edycji konkursu

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać w formie pisemnej i elektronicznej na adres promocja@lubelskie.pl, w terminie do 5 kwietnia 2018 r. (czwartek), na adres: Sekretarz Kapituły, Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie). W przypadku pytań prosimy o kontakt z Jadwigą Januszek z Departamentu Promocji i Turystyki, nr tel. 81 478 14 99, e-mail: jadwiga.januszek@lubelskie.pl.

do-pobraniaDO POBRANIA

Zgłoszenie Wniosek Ambasador_2017