Kapituła Honorowego Tytułu rozpoczyna nabór kandydatów do 20. edycji konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego” za rok 2018. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest w trzech kategoriach – osobie, instytucji i firmie za istotny wkład w promocję Regionu Lubelskiego w kraju i poza jego granicami.

Laureaci wyłonieni zostaną przez Kapitułę, której przewodniczy Marszałek Województwa Lubelskiego. Przypomnijmy, że dotychczas tytułem i prestiżową statuetką wyróżniono 58 ambasadorów, wśród których są m.in.: Budka Suflera, Beata Kozidrak, Grażyna Torbicka, Uzdrowisko Nałęczów, Kabaret Ani Mru Mru czy dęblińska Szkoła Orląt.

Prawo zgłaszania kandydatur mają: jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasadora Województwa Lubelskiego” powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy, datę urodzenia lub datę założenia (w przypadku firmy, instytucji), miejsce zamieszkania, miejsce pracy oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna)..

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać w formie elektronicznej na adres promocja@lubelskie.pl, w terminie do 15 lutego 2019 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Jadwigą Januszek z Departamentu Promocji i Turystyki, nr tel. 81 478 14 99 lub 81 44 16 799 e-mail: jadwiga.januszek@lubelskie.pl.

do-pobraniaDO POBRANIA

Regulamin konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego 2018

Wniosek zgłoszenia kandydata