Zarząd Województwa Lubelskiego z absolutorium

Sejmik Województwa Lubelskiego udzielił absolutorium Zarządowi Województwa za wykonanie budżetu w 2017 roku. Za głosowało 18 radnych koalicji PSL-PO, przeciw było 10 radnych klubu PiS.

Ustalony plan dochodów Województwa Lubelskiego w wysokości 908.487.751,11 zł został zrealizowany w kwocie 869.321.588,64 zł, tj. w 95,69%, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 214.602.335,58 zł (96,97% planu w kwocie 221.300.164,11 zł), dochody bieżące w wysokości 654.719.253,06 zł (95,28% planu w kwocie 687.187.587,00 zł).

To najlepiej wykonany budżet z dotychczasowych. Jestem zadowolony z pracy zarządu. Prowadzimy rozważną i solidną politykę finansową, co pozwala nam na różnego rodzaju inwestycje, które przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców naszego regionu – mówił marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski

Podczas sesji sejmik przyjął także stanowiska, w sprawie trudnej sytuacji rolników spowodowanej suszą oraz w sprawie sytuacji na rynku owoców miękkich.

W obradach sejmiku wzięli udział również członkowie grupy Spice Gears Team, którzy w międzynarodowym konkursie FIRST Robotics Competition w Detroit zajęli najlepsze miejsce ze wszystkich drużyn europejskich biorących udział w konkursie. Drużyna złożyła na ręce marszałka Sławomira Sosnowskiego, radnego Marka Kosa oraz wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka podziękowania za pomoc i wsparcie.

do-pobraniaDO POBRANIA

Stanowisko w sprawie sytuacji na rynku owoców miękkich

Stanowisko w sprawie trudnej sytuacji rolników…