Zapału nie gasimy, czyli jak wspieramy OSP

„Strażak to żołnierz armii dobrego dzieła. Walczy pod sztandarem miłości bliźniego”. Autor tych słów, choć szerzej nieznany, wspaniale wpisuje się w ogólną opinię o strażakach. W badaniu European Trusted Brands wykazano, że zawodem, który cieszy się największym zaufaniem Polaków wciąż jest właśnie strażak. Aż 94 % ankietowanych zadeklarowało ufność wobec tego fachu. Podobnie kształtuje się to w pozostałej części Europy. Jej mieszkańcy umieścili zawód strażaka na pierwszym miejscu w rankingu najbardziej zaufanych profesji.

Zaufanie do strażaków pochodzi wprost od rodzaju wykonywanej przez nich pracy. Wymaga ona nie tylko odwagi, ale wiąże się także z ryzykowaniem własnego życia i zdrowia dla innych.

O nieocenionej roli i zasługach strażaków dla naszego społeczeństwa pamięta Zarząd Województwa Lubelskiego. Ochotnicze Straże Pożarne skupiają w swoich szeregach społeczników – ochotników, gotowych w każdej chwili nieść pomoc, narażając niejednokrotnie swoje życie. Jednostki OSP najczęściej jako pierwsze przyjeżdżają na miejsce zdarzenia i udzielają pomocy w bardzo trudnych sytuacjach. Pożar, wypadek, w wielu z nas budzą strach, a oni z wielką odwagą i zaangażowaniem idą nieść pomoc poszkodowanym. Efektywność i skuteczność działania jednostek OSP uzależniona jest w dużej mierze od wyposażenia w specjalistyczne samochody, sprzęt strażacki jakim dysponują. Bez odpowiedniego sprzętu, akcja ratownicza nie będzie prawidłowo i skutecznie przeprowadzona. – Doposażenie w nowoczesny sprzęt pożarniczy, samochody, umundurowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest kluczowe w ratowaniu życia, zdrowia i mienia. Województwo Lubelskie udzieliło znaczącego wsparcia w wykonywaniu zadań i funkcjonowaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie lubelskim – mówi Tomasz Szołtek, zastępca dyrektora Dep. Organizacyjno-Prawnego UMWL. – Pomoc ta polegała na przyznaniu w latach 2014-2017 aż 143 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego dotacji w kwocie 649 312 zł. W ramach przyznanych dotacji jednostki OSP zakupiły nowoczesny sprzęt pożarniczy, samochody i umundurowanie – dodaje Szołtek.

W 2018 r. z Budżetu Województwa Lubelskiego przeznaczono kwotę
1 200 000,00 zł na zadania własne gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej – na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań statutowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Pomoc ta została przyznana dla 112 gmin. – Zauważając potrzeby i trudności gmin, Województwo Lubelskie podjęło decyzję o przeznaczeniu pomocy finansowej na modernizację oraz budowę strażnic, które niejednokrotnie znajdują się w złym stanie technicznym. Ponadto gminy wydatkują dotacje na zakup niezbędnego w pracy nowoczesnego sprzętu strażackiego oraz samochody – wyjaśnia dyrektor Szołtek. Umowy pomiędzy Województwem Lubelskim a gminami, którym została przyznana pomoc finansowa zostały już podpisane.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubelskiego oraz warunków pracy strażaków – ochotników Województwo Lubelskie zawsze życzliwie wspiera działania przeciwpożarowe.

Urząd Marszałkowski okazał nam wielkie wsparcie, dzięki któremu nasze OSP otrzymały nowy sprzęt. Żadne województwo nie może pochwalić się taką przychylnością. To dotychczas największe środki, jakie zostały przydzielone Ochotniczym Strażom Pożarnym. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zabrało nam dotacje, które wcześniej otrzymywaliśmy na wsparcie działalności i zakup samochodów pożarniczych. Środki finansowe ze strony województwa są obecnie jedynym źródłem finansowania takich przedsięwzięć – powiedział Marian Starownik, prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP

Pod koniec 2017 roku do druhów i druhen z OSP trafiły 43 wozy strażackie. To pozwoli w sposób wydatny podnieść zarówno bezpieczeństwo życia mieszkańców województwa, jak i poprawić warunki pracy strażaków. Wartość tej inwestycji  to prawie 32 mln zł, z czego prawie 20 mln pochodzi z unijnego dofinansowania.

 W naszym regionie mamy 1753 jednostki OSP i ponad 61 tysięcy strażaków ochotników, których z roku na rok przybywa. Co ciekawe, w ciągu ostatnich 5 lat przybyło 30 kobiecych drużyn pożarniczych! W skali całego województwa jest ich już 130. Ale to nie wszystko. Wiedząc, jak ważnym organem są zarówno ochotnicze straże pożarne, jak i te państwowe, strażacy w naszym regionie tworzą także drużyny młodzieżowe, których mamy prawie 340