Zadłużenie szpitali wojewódzkich zmniejsza się

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się dziś konferencja prasowa dotyczącą zmniejszeniu się w grudniu zobowiązań szpitali podległych samorządowi województwa lubelskiego o kwotę 64 mln zł. Na koniec listopada wynosiły 959 mln zł, obecnie na koniec grudnia kwota ta wynosi 895 mln zł.

W spotkaniu z mediami uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Piotr Matej.

– Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy od 12 lat. Szpitale podległe samorządowi województwa lubelskiego realizują programy naprawcze. Spadek zobowiązań o 64 mln zł to w dużej części efekt ich wdrożenia. tłumaczył marszałek Jarosław Stawiarski.

Największą zmianę w zmniejszeniu zobowiązań odnotowały:

  1. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie – 39 113 758 zł,
  2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – 14 563 908 zł,
  3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie – 8 772 185 zł,
  4. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie – 2 841 298 zł,

Zmniejszenie zobowiązań to między innymi efekt ograniczenia kosztów oraz zmian organizacyjnych niektórych szpitali.dodał dyrektor Piotr Matej.

W nieco mniejszym zakresie zobowiązania zmalały w szpitalach:

  1. Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 659 393 zł,
  1. Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – 322 826 zł.