Zacieśnienie współpracy z Ukrainą w zakresie infrastruktury drogowej

W ramach projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa”, sfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w dniach 25 i 26 września 2019 r. odbyło się w Lublinie już czwarte z kolei posiedzenie Komitetu Sterującego z udziałem partnerów ukraińskich.

Przedstawiciele Wołyńskiej Obwodowej Administracji Obwodowej z Valentinem Tsosem, wice-gubernatorem Obwodu Wołyńskiego na czele, aktywnie uczestniczyli w posiedzeniu, któremu przewodniczył Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. W trakcie spotkania omówiono bieżące sprawy związane z realizacją projektu wdrażanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz zaprezentowano aktualny stan jego wdrażania w tym z prac na rozbudowywanym odcinku drogi nr 812. Omawiano również dalszą współpracę w zakresie infrastruktury drogowej pogranicza polsko – ukraińskiego, w tym potencjalnych przejść granicznych łączących pojezierze łęczyńsko-włodawskie z rejonem Szackim w Obwodzie Wołyńskim oraz aktualną sytuacją w obszarach przygranicznych.

W dniu 26 września delegacja ukraińska oraz polscy członkowie Komitetu Sterującego kontrolowali postęp prac na miejscu budowy we Włodawie i Korolówce,zapoznali się z procesem budowy oraz stosowanymi technologiami, zaprezentowanych przez Pawła Szumerę, Dyrektora ZDW w Lublinie oraz Pawła Kędziora, kierownika komponentu infrastrukturalnego projektu.

Wizyta studyjna objęła również remontowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie stary most w Puławach, gdzie uczestnicy przyjrzeli się metodom stosowanym w Polsce przy remontach obiektów mostowych.

galeriaGALERIA