Za nami Konwent Marszałków w nowym składzie

Autor zdjęcia Dariusz Ossowski

W środę, 12 grudnia odbyło się posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Były to pierwsze obrady, w których wzięli udział nowo wybrani marszałkowie województw.

Województwo Lubelskie reprezentował marszałek Jarosław Stawiarski. Inauguracyjne spotkanie zdominowały tematy dotyczące problemów kadrowych i finansowych w służbie zdrowia, a także poprawa funkcjonowania pomocy społecznej.
Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniującym i doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i recenzuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Konwent spotyka się cyklicznie, by omawiać aktualne problemy samorządów wojewódzkich, analizować i opiniować propozycje zmian legislacyjnych.

galeriaGALERIA