Z kołami łowieckimi przeciw ASF

30 sierpnia br. w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białej Podlaskiej  wicemarszałek Grzegorz Kapusta podpisał w imieniu Województwa Lubelskiego porozumienia z 39 kołami łowieckimi dzierżawiącymi obwody łowieckie na terenach zagrożonych afrykańskim pomorem świń (ASF). Celem umowy z łowczymi jest przyśpieszone ograniczenie populacji dzików, które są jednym z głównych przyczyń rozprzestrzeniania się wirusa, poprzez premiowanie myśliwych kwotą 200 zł za każdą odstrzeloną samicę dzika ważącą powyżej 30 kg.

W akcji będą mogli brać udział myśliwi z terenu wytyczonego przez zaktualizowany załącznik do Decyzji Wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (patrz niżej). Porozumienie dotyczy kół łowieckich działających na obszarach: zagrożenia (oznaczonego na mapie kolorem niebieskim), objętego ograniczeniami (czerwonego) czy ochronnego (żółtego) w województwie lubelskim.

Jedynym warunkiem, jaki musi być spełniony przez koła łowieckie w celu otrzymania premii, jest zrealizowanie w 100 proc. odstrzału sanitarnego założonego dla danego obwodu łowieckiego. Odstrzał premiowany ma być realizowany w ramach zatwierdzonego rocznego planu łowieckiego.

Współpraca z myśliwymi to kolejny etap zainicjowanych przez marszałka województwa działań, które finalnie mają pomóc hodowcom trzody chlewnej, zagrożonym całkowitą likwidacją hodowli. Wcześniejszym było ogłoszenie akcji wypłaty nagród (200 zł) za zgłoszenie znalezienia martwego dzika. Pisaliśmy o tym tutaj. W sumie na walkę z ASF-em Samorząd Województwa Lubelskiego przeznaczył 450 tys. zł (180 tys. na wypłaty nagród za zgłoszenia martwych dzików i 270 tys. za odstrzały dla myśliwych).

do-pobraniaDO POBRANIA

galeriaGALERIA