XXV edycja Nagrody im. Anny Platto

8 sierpnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody im Anny Platto. Ta wyjątkowa Nagroda przyznawana jest pracownikom bibliotek publicznych z województwa lubelskiego wyróżniającym się w popularyzacji literatury dziecięco-młodzieżowej oraz nowatorskich formach pracy z młodymi czytelnikami.

W tym roku Laureatką Nagrody im. Anny Platto 2019 została Pani Jolanta Zając z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku- Filia nr 2. Pani Jolanta została doceniona m.in. za wykorzystywanie nowych technologii w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wprowadzenie stylu pracy wyzwalającego aktywność uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości, w myśl zasady: „Każde dziecko jest ważne i w każdym jest potencjał”.

Zarząd Województwa Lubelskiego podczas dzisiejszej gali reprezentował wicemarszałek Dariusz Stefaniuk, który wręczył odznaczenia dla dwóch osób, dzięki którym Nagroda im. Anny Platto istnieje już od 25 lat. Fundatorka Nagrody – Pani Mirosława Platto (siostra Patronki) została uhonorowana Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” natomiast Pan dr Zdzisław Bieleń – pomysłodawca Nagrody otrzymał z rąk Wicemarszałka Dariusza Stefaniuka Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego. Pamiątkowe grawertony wicemarszałek Stefaniuk wręczył również osobom, które od początku istnienia Nagrody, tj. od 1995 roku były zaangażowane w organizację tego wyjątkowego wydarzenia.

Anna Platto (8 VIII 1944– 5 III 1995) była absolwentką filologii polskiej UMCS, instruktor-metodyk WBP im. H.Łopacińskiego w Lublinie, wykładowca w Studium Bibliotekarskim. Zajmowała się organizacją i działalnością bibliotek, doradztwem metodycznym. Wypracowała nowoczesny model bibliotek dziecięcych łączących znajomość książki z formami jej upowszechniania. Posiadała dar integrowania ludzi. Zawsze spieszyła innym z pomocą. Była niezwykle skromna, pogodna, otwarta na drugiego człowieka.

Organizatorem wydarzenia była Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie oraz Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

Uroczystość odbyła się pod Honorowym Patronatem m.in. Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego.

galeriaGALERIA