XV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 24 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
  3. Informacja na temat prowadzonych działań przez Samorząd Województwa Lubelskiego oraz wojewódzkie podmioty lecznicze w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego – druk nr XV/3/2020.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego – druk nr XV/1/2020.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok – druk
    nr XV/2/2020.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 – druk nr XV/4/2020.
  4. Zamknięcie obrad.

 

do-pobraniaDO POBRANIA

Komplet materiałów