X Lubelska Gala Turystyki

W 1979 decyzją Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych uchwalono Światowy Dzień Turystyki – w tym roku obchodziliśmy go już po raz 30-ty.  Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat roli turystyki w ramach społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie.

3 października 2019 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach obchodów tego święta odbyła się X Lubelska Gala Turystyki,

W pierwszej części Gali zaproszeni goście wygłosili prelekcje o aktualnych wyzwaniach i trendach promocyjnych w turystyce. Tematem wystąpienia Dyrektor Departamentu Komunikacji Internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej Renaty Pawłowskiej-Maciak, były „Certyfikowane produkty turystyczne jako magnes przyciągający turystów”. Prezentacja Kierownik Oddziału Planowania Strategicznego UMWL Doroty Skwarek dotyczyła „Turystyki w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2020-2030. Dr hab. Magdalena Florek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu opowiedziała o „Budowaniu doświadczenia marki destynacji”.

Ważnym gościem Gali był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, który zabrał głos na temat „Wspierania inwestycji w sektorze turystyki w makroregionie Polski Wschodniej”.

Produkty turystyczne, które wzięły udział w tegorocznej edycji konkursu już dziś mogą cieszyć się ugruntowaną pozycją na turystycznej mapie Polski, ale pojawiły się również nowe projekty i inicjatywy. To cieszy i daje nadzieję, bo pokazuje, że szukamy możliwości i rozwiązań, które pozwolą przyciągnąć do naszego województwa kolejnych turystów. A zwiększenie ruchu turystycznego to konkretne efekty, również gospodarcze – powiedział wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, który podczas Gali reprezentował Zarząd Województwa Lubelskiego i wręczył nagrody dla wszystkich wyróżnionych.

Najlepszy produkt turystyczny - logo

Najważniejszą częścią Gali było ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2019. Spośród 37 zgłoszeń, kapituła wybrała trzy najbardziej atrakcyjne, nowatorskie i przyjazne dla turystów produkty turystyczne, które jednocześnie otrzymały promocję do etapu ogólnopolskiego. 

Wyniki konkursu:

I miejsce – Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu 

Jest jednym z najważniejszych festiwali filmowych w Polsce, zlokalizowany w jednym z najpiękniejszych miejsc Roztocza. 

Organizator: Fundacja Filmowa Warszawa 

Letnia Akademia Filmowa

II miejsce – Magiczne Spotkania z Naturą – Poleski Park Narodowy

Różnorodność zjawisk przyrodniczych na trasach oraz bogata infrastruktura edukacyjna i turystyczna Parku sprawiają, że jest on miejscem niezwykłym i fascynującym.

Organizator: Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

fot. poleskipn.pl

III miejsce – Międzynarodowe Zawody Balonowe w Nałęczowie

Są prawdziwym balonowym świętem, przyciągającym nie tylko zawodników z całego świata, ale również tysiące turystów, którzy przyjeżdżają do Nałęczowa oglądać ten barwny, podniebny spektakl.

Organizator: Aeroklub Lubelski w Radawcu

Międzynarodowe Zawody Balonowe w Nałęczowie

Wyróżnienia otrzymały:

  • Jarmark Holeński Wielkie święto poleskiej tradycji i obrzędowości oraz wytwórczości ludowej połączone z religijnym misterium. Organizator: Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi.
  • Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Największa placówka w regionie, prezentująca zabytki techniki lotniczej oraz pamiątki związane z polskim lotnictwem wojskowym. Organizator: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
  • Festiwal Kazimiernikejszyn Festiwal „bez spinki”. Jest wydarzeniem, którego niezwykły klimat przyciąga na kilka letnich dni do Kazimierza Dolnego turystów z całej Polski. Organizator: KMK3 Sp. z o. o.
  • Łubinowe Wzgórze Jest to miejsce stworzone z myślą o przywracaniu gościom równowagi psychofizycznej. Organizator: Nowa Wydajność – Usługi Konsultingowe Monika Urbańska
  • Szturm Twierdzy Zamość Jedna z największych inscenizacji rekonstrukcyjnych w Polsce odtwarzająca obronę Zamościa przed wojskami Bohdana Chmielnickiego oraz przed Szwedami. Organizator: Miasto Zamość
  • Good Morning Dęblin wojskowy piknik historyczny w 100-lecie nawiązania współpracy polsko–amerykańskiej. Organizator: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Nagroda Internautów powędrowała do miasta Zamość za wyjątkowe wydarzenie – Szturm Twierdzy Zamość.

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna rekomendowała również Muzeum Wsi Lubelskiej do Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Podczas gali zostały również wręczone honorowe odznaki za „Zasługi dla turystyki” przyznawane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Odznaczenia otrzymali:

Pan Lucjan Bukryj – wieloletni działacz i pracownik turystyki. Od 1987 roku jest nieprzerwanie Prezesem Biura Podróży i Turystyki Almatur – Lublin Sp. Z.o.o. Współautor ogólnopolskiego programu szkolenia Pilotów Wycieczek, który został przyjęty wraz z wejściem w życie Ustawy o Usługach Turystycznych. Po przemianach w 1989 r. włączył się do działań służących poprawie jakości świadczonych usług turystycznych. Jest członkiem zespołu, który  opracowywał, przy współpracy z ekspertami Unii Europejskiej, Strategię Rozwoju Regionu Lubelskiego obejmującego ówczesne województwa: bialskopodlaskie, chełmskie, lubelskie i zamojskie. W 1994 roku wybrany do zarządu Regionalnej Izby Turystyki. Po wejściu w życie w 1997 roku Ustawy o usługach turystycznych został powołany najpierw przez Wojewodę Lubelskiego a następnie Marszałka Województwa Lubelskiego do Komisji Egzaminacyjnej ds. pilotów wycieczek krajowej, której członkiem był do 2014 roku. W roku 2004 włączył się do działań mających na celu utworzenie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Przez kadencję pełnił funkcję Prezesa Zarządu LROT.

Pan Andrzej Kudlicki – wieloletni działacz na rzecz turystyki. Pełnił funkcje Prezesa Koła Przewodników oraz wiceprezesa i sekretarza oddziału. Posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przodownika Turystyki Pieszej i kolarskiej PTTK, Informatora Turystycznego i Strażnika Ochrony Przyrody. W 1991 roku założył Biuro Turystyczne „Quand”. Jest autorem artykułów prasowych, współwydawcą i współautorem folderów promujących turystykę na Roztoczu. Członek współzałożyciel Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Polskiej Izby Młodzieżowej  w Warszawie i Lokalnej Organizacji Turystycznej. Aktywny członek wielu organizacji turystycznych i stowarzyszeń.

Podczas tegorocznej Gali Turystyki, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna świętowała wyjątkowy jubileusz 15-lecia działalności. O dotychczasowych dokonaniach Stowarzyszenia opowiedzieli Prezes LROT Paweł Wójcik oraz Dyrektor Biura LROT Dorota Lachowska

LROT jest stowarzyszeniem, powołanym na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. Misją tego stowarzyszenia jest kreowanie wizerunku województwa lubelskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie oraz współpraca ze wszystkimi podmiotami zajmującymi się turystyką w regionie, kraju i poza granicami Polski.

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zrzesza ponad 90 podmiotów z regionu, a jej kluczowi partnerzy to Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Polska Organizacja Turystyczna, Miasto Lublin, samorządy i przedsiębiorcy zrzeszeni w LROT oraz instytucje kultury i uczelnie wyższe.

Ważnym aspektem działania LROT jest prowadzenie Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej (od 2011 roku). Ośrodek każdego roku obsługuje ponad 100 tysięcy turystów, jest stale doceniany w konkursie na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce – obecnie jest oceniany jako 3 najlepszy w Polsce.

Autorzy zdjęć w galerii: Natalia Wierzbicka, Piotr Wójcik UMWL, Archiwum LROT

galeriaGALERIA