Wyniki konkursu „Aktywna lubelska wieś”

Dziękujemy bardzo za udział w Konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego mającym na celu wsparcie projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich, poprzez zmobilizowanie mieszkańców województwa lubelskiego, zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko – wiejskie (z wyłączeniem miast powyżej 20 000 mieszkańców) i gminy miejskie do 20.000 mieszkańców do udziału w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Najbardziej aktywne w województwie lubelskim społeczności lokalne wyróżnione zostaną poprzez uzyskanie dotacji tj. pomocy finansowej z budżetu Województwa Lubelskiego na realizację zadań istotnych dla gmin naszego województwa w postaci:

– doposażenia świetlic w gminach;

– doposażenia placów zabaw;

– doposażenia skwerów.

Przedstawiamy poniżej wyniki Konkursu.

Gminy z najwyższą frekwencją z podziałem na podregiony:

1.Bialsko-podlaski

 • I miejsce – gmina Rossosz (powiat bialski) – 81,24 %
 • II miejsce – gmina Trzebieszów (powiat łukowski) – 78,08 %
 • III miejsce – miasto Stoczek Łukowski (powiat łukowski) – 73,61 %

2.Chełmski

 • I miejsce – gmina Urszulin (powiat włodawski) – 72,54 %
 • II miejsce – gmina Włodawa (powiat włodawski) – 69,22 %
 • III miejsce – gmina Wyryki (powiat włodawski) – 67,92 %

3.Lubelski

 • I miejsce – gmina Wilkołaz (powiat kraśnicki) – 73,90 %
 • II miejsce – gmina Kłoczew (powiat rycki) – 73,69 %
 • III miejsce – gmina Konopnica (powiat lubelski) – 73,51 %

4.Zamojski

 • I miejsce – gmina Chrzanów (powiat janowski) – 82,96 %
 • II miejsce – gmina Godziszów (powiat janowski) – 79,30 %
 • III miejsce – gmina Batorz (powiat janowski) -76,60 %

Przypominamy, że aby otrzymać środki należy wypełnić załącznik do regulaminu Konkursu, w którym to wskazujemy procentowy udział mieszkańców w wyborach oraz krótko charakteryzujemy świetlicę, plac zabaw i skwer, które będą dofinansowane. Załącznik ten należy przesłać do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w terminie do 31 lipca, a zwycięskie gminy poznamy do końca sierpnia. Realizacja zwycięskich projektów nastąpi w terminie do 30 listopada 2020 roku.

galeriaGALERIA