907 mln zł dla OPP z jednego procenta – rekord!

Corocznie pod koniec września Ministerstwo Finansów publikuje informację dotyczącą rozliczeń podatkowych i podobnie w tym roku ogłoszono wyniki tzw. jednego procenta dla OPP, z którego płyną pozytywne informacje, bowiem w 2020 roku Polacy przekazali organizacjom pozarządowym z rozliczenia 1% deklaracji PIT sumę 907 mln złotych – rekordową w porównaniu do lat poprzednich. Stanowi to istotne wsparcie finansowe w realizowaniu celów statutowych w organizacjach pozarządowych. Dziękujemy!

Dane statystyczne oraz które OPP znalazły się na podium wsparcia znajdują się na stronach ngo.pl i gov.pl