Wykorzystujemy środki unijne. Naprawdę!

Województwo Lubelskie jest jednym z kilku regionów w Polsce, które dobrze radzą sobie z wykorzystaniem unijnych dotacji. Rozdzielanie pieniędzy przebiega zgodnie z planem zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Dlatego środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego regionu nie są zagrożone.

Kontraktacja, czyli podpisane umowy o dotację

Nasze województwo wypada dobrze zarówno w rankingu podpisanych umów, jak i w klasyfikacji wydatkowania unijnych dotacji – Pod kątem kontraktacji, czyli liczby podpisanych umów, przeskoczyliśmy z siódmego na szóste miejsce w kraju. Poziom kontraktacji wynosi 60 procent, a do końca roku ma to być nawet 80 procent – zapewnia Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. 

Cały czas pracujemy nad zwiększeniem kontraktacji w RPO. Jednym z pomysłów jest uwalnianie rezerw w poszczególnych priorytetach programu. Jeśli porównamy budżet RPO do tortu, to priorytety będą jego kawałkami. Dotychczas zrobiliśmy to dla priorytetu VIII Mobilność regionalna i ekologiczny transport. W październiku wystąpimy do Ministra Finansów z prośbą o uwolnienie środków rezerwowych w kolejnych trzech priorytetach:

  • III Konkurencyjność przedsiębiorstw
  • VI Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie
  • IX Rynek pracy

Takie podejście pozwoli nam zwiększyć kontraktację do 100%.

Magiczna zasada n+3 jest w naszym zasięgu

Kontraktacja to jedno, a jak wypadamy pod kątem rozliczania unijnych dotacji? Okazuje się, że bez problemów przekraczamy prognozę przekazaną do Komisji Europejskiej – Ściśle trzymamy się ram, które wysłaliśmy do KE – dodaje marszałek.

Opierając się na danych systemu informatycznego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju prognozujemy, że do końca września br. spełnimy wymogi związane z zasadą n+3 na 2018 rok dla środków EFRR. Certyfikacja środków EFS do Komisji Europejskiej już pod koniec czerwca osiągnęła wymagane minimum dla zasady n+3 na 2018 r. – W październiku nie będzie mowy o groźbie anulowania zobowiązań KE z lat 2014-2015 dla środków EFRR. Dla środków EFS taka groźba przestała istnieć już w lipcu br. – podkreśla Marszałek Sosnowski.

Co to jest zasada n+3?

Zasada n+3 wskazuje dodatkowy czas na rozliczenie i realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych. W praktyce oznacza to, że z funduszy przyznanych w tej perspektywie (2014-2020) można korzystać do 2023 roku.

Fundusze europejskie to oczko w głowie władz województwa

Już wiesz, że równie poważnie traktujemy podpisywanie umów w Regionalnym Programie Operacyjnym, jak też wykorzystanie wszystkich przyznanych nam środków unijnych w RPO. W okresie 2014-2020, jako województwo, mamy do wykorzystania ok. 10 mld zł. Te pieniądze podzielone są między dwa fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

Za nami już sporo osiągnięć. Chodzi głównie o projekty komunikacyjne, to m.in.  kontynuacja przebudowy najdłuższej drogi wojewódzkiej w Polsce, czyli traktu nr 835 z Lublina w stronę Bieszczad. Inwestujemy także w projekty kolejowe czyli lokomotywy elektryczne oraz rewitalizację linii nr 30 na odcinku Parczew – Lubartów.  Gros środków przeznaczyliśmy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, na kwestie związane z rozwojem żłobków i przedszkoli, jak również na szkolenia zawodowe czy aktywną walkę z bezrobociem.  Stawiamy także na przyszłościowe technologie, realizując m.in. wspólne przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z Samorządem Województwa Lubelskiego. Ponadto fundusze wydajemy na kluczowe dla naszego regionu dziedziny:

  • biogospodarkę,
  • medycynę i zdrowie,
  • energetykę niskoemisyjną,
  • informatykę i automatykę.

W każdej z nich widzimy szansę na rozwój dla naszego regionu. Dzięki nim staniemy się jeszcze bardziej konkurencyjni w porównaniu z innymi województwami.

Udany dialog z Brukselą

Po dwóch latach rozmów, w czerwcu tego roku, zamknęliśmy negocjacje zmian do RPO 2014-2020. Zmiany, które zaproponowaliśmy do programu już teraz odpowiadają na przyszłe wyzwania stawiane przez wspólnotę. Jeszcze w tym RPO dodatkowe środki trafią do naszych przedsiębiorców i na cyfryzację. To kierunki, w których będzie koncentrowała się Unia Europejska po 2020 roku. Nie zapominamy również o polityce miejskiej. Obok Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Lublina, także byłe miasta wojewódzkie i Puławy realizują wspólne inwestycje z otaczającymi je gminami w oparciu o tę formułę. To nasz autorski pomysł, który chwali Komisja Europejska.