Wybory parlamentarne już 13 października 2019. Obwodowe lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 rano do 21.

W tym dniu wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Prawo do głosowania ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

W lokalu wyborczym każdy wyborca zostanie poproszony o dokument ze zdjęciem – np. dowód osobisty lub paszport. Jeśli jesteś obecny w spisie wyborców, otrzymasz dwie karty do głosowania – jedną z kandydatami do Sejmu, drugą do Senatu. Następnie odbiór kart należy obowiązkowo potwierdzić podpisem, obok swojego nazwiska umieszczonego w spisie wyborców. Wyborca musi znaleźć listę kandydatów, na którą chce oddać głos. Następnie należy postawić znak „X” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata, wyłącznie na jednej, wybranej liście. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Jeżeli znak „X” zostanie postawiony na więcej niż jednej liście kandydatów lub nie postawi się go wcale, taki głos będzie nieważny.

Gdzie głosować? Możesz to sprawdzić na stronie wybory.gov.pl w zakładce „wyszukiwarka obwodów”, wpisując swój adres zameldowania lub klikając w link Lokale wyborcze w województwie lubelskim. System wskaże dokładny adres twojego lokalu wyborczego.