Współpraca transgraniczna Polski i Białorusi

We wtorek, 2 kwietnia br. w Grodnie na Białorusi odbyło się posiedzenie Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji ds. współpracy transgranicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele województwa podlaskiego, obwodu grodzieńskiego oraz obwodu brzeskiego. Województwo lubelskie reprezentował wicemarszałek Dariusz Stefaniuk.  

Podczas wizyty polskiej delegacji w Grodnie omawiano wiele zagadnień związanych m.in. z gospodarką, kulturą, sprawami społecznymi, a także projektami współpracy transgranicznej. Wicemarszałek Dariusz Stefaniuk podkreślał zwłaszcza kwestie rozwoju turystyki.

Znam sporo osób w Polsce, które bardzo chętnie przyjechałyby z rodziną na weekend do Grodna czy Brześcia. Niestety zniechęca je myśl o wielogodzinnym oczekiwaniu na granicy. Powinniśmy jak najszybciej otworzyć się na mały ruch granicznych. Jestem przekonany, że skorzysta na tym zarówno polska jak i białoruska gospodarka. – mówił wicemarszałek Stefaniuk.

Tematem, który szczególnie interesował obie strony był planowany na wrzesień Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie, gdzie przedstawiciele różnego rodzaju organizacji i instytucji oraz regionów i miast partnerskich będą omawiać wspólne doświadczenia z działań i projektów transgranicznych.

W ramach posiedzenia Komisji omówiono także dalsze perspektywy współpracy w ramach związków transgranicznych: Euroregionu Bug, Euroregionu Niemen oraz Euroregionu Puszcza Białowieska. Zainicjowano również projekt powołania grupy roboczej ds. rozwoju turystyki i utworzenia wspólnych produktów turystycznych na transgranicznych terenach obwodu brzeskiego, województwa lubelskiego i podlaskiego.

Na zakończenie spotkania przyjęto protokół, który po stronie białoruskiej podpisała Wiceprzewodnicząca Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Elena Bubienczik, a po stronie polskiej Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk.

Podczas wizyty wicemarszałek spotkał się także z przedstawicielami polskiej mniejszości mieszkającej w Grodnie. Uczestniczyli w nim: Stanisław Sienkiewicz, Prezes Społecznego Zjednoczenia „Polska Macierz Szkolna”, Renata Dziemiańczuk, Wiceprezes i Sekretarz Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi, Helena Mielesz, Dyrektor działającego przy PMS Społecznego Liceum im. Elizy Orzeszkowej, Andrzej Pisalnik, redaktor portalu znadniemna.pl; Jarosław Książek, Konsul Generalny RP w Grodnie, Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Mieczysław Baszko, Poseł na Sejm RP, Współprzewodniczący Polsko-Białoruskiej Grupy Parlamentarnej.

do-pobraniaDO POBRANIA

Protokół Komisji

galeriaGALERIA