Współpraca miast subregionalnych w lubelskim

Dziś podpisaliśmy list intencyjny o współpracy samorządów województwa lubelskiego w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Dzięki pomyślnie zakończonym negocjacjom z Komisją Europejską, województwo lubelskie uzyskało dodatkowe 93 mln zł na realizację projektów w formule ZIT na terenach miejskich obszarów funkcjonalnych. 

ZIT jest instrumentem zaproponowanym przez Komisję Europejską, dzięki któremu partnerstwa miast i gmin z miejskich obszarów funkcjonalnych mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Celem ZIT-ów jest wykorzystanie wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą nie tylko miasta ale całego miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF). Współpraca samorządów w województwie lubelskim ma doprowadzić do zwiększenia efektywności podejmowanych dotychczas działań i właściwego przygotowania się do realizacji wspólnych projektów w tej i przyszłej perspektywie finansowej. 

Przy dzisiejszym podpisaniu umów obecni byli prezydenci: Chełma – Agata Fisz, Puław – Janusz Grobel, Białej Podlaskiej – Dariusz Stefaniuk oraz Zamościa – Andrzej Wnuk. W imieniu województwa list podpisał marszałek Sławomir Sosnowski.

Na współpracy skorzystają nie tylko miasta, ale również miejskie obszary funkcjonalne (MOF), do których należy 15 samorządów:

  • MOF Biała Podlaska: miasto Biała Podlaska, gmina Biała Podlaska,
  • MOF Chełm: miasto Chełm, gminy Chełm i Kamień,
  • MOF Puławy: miasto Puławy, gminy: Puławy, Końskowola, Janowiec, Kazimierz Dolny i Żyrzyn.
  • MOF Zamość: miasto Zamość, gminy Zamość, Sitno i Łabunie.

Środki pochodzące z ZIT mogą trafić na wybrane obszary wsparcia:

  • wzrost konkurencyjności MŚP – 20 mln zł
  • transport niskoemisyjny – 20 mln zł
  • efektywność energetyczna sektora publicznego – 28 mln zł
  • promocja niskoemisyjności – 25 mln zł.

Więcej o wydarzeniu przeczytasz na: www.rpo.lubelskie.pl

galeriaGALERIA