Wspólne posiedzenie Zarządów Województw Podkarpackiego i Lubelskiego

Muzeum Kresów w Lubaczowie gościło wczoraj członków zarządów dwóch województw: Podkarpackiego i Lubelskiego. Na wspólnym posiedzeniu ustalano najważniejsze punkty współpracy między regionami w ramach zbliżającej się nowej perspektywy finansowej. Podpisano również deklarację współpracy pomiędzy województwami, które da szansę na wzmocnienie spójności oraz zrównoważony rozwój obu województw.

 – Spotykamy się w bardzo ważnym momencie, kiedy zmieniamy strategie rozwoju województw, przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej, myślimy o wspólnych projektach i działaniach , a łączy nas wiele.  Łączy nas piękna kraina – nasze wspólne Roztocze, mamy wspólne układy komunikacyjne, mamy połączenia drogowe i kolejowe, mamy wspólny program – Polska Wschodnia. Chcemy nadać tym wszystkim obszarom nowy wymiar, przejść od podpisanych porozumień do poszukiwania wspólnych projektów i działań, które będziemy realizować w nowej perspektywie finansowej. Mamy na uwadze troskę o tworzenie jak najlepszych warunków rozwojowych oraz wykorzystywanie potencjałów regionów – podkreśla Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Wspólna deklaracja podpisana w Lubaczowie dotyczy wielu sfer życia. Jest w niej mowa o infrastrukturze komunikacyjnej – zwłaszcza w kontekście drogi ekspresowej S19, ale także istniejącej sieci dróg regionalnych i lokalnych.

Mamy wspólną granicę, a co może być lepszego, niż korzystanie z doświadczeń i dobrych rozwiązań sprawdzonych u sąsiadów. Myślimy, jako zarząd województwa, o regionie, o programie operacyjnym, o nowej perspektywie finansowej. Chcemy pogłębiać obustronne kontakty, rozwijać współpracę na rzecz budowy spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej. To przekłada się na podnoszenie jakości życia mieszkańców regionów – dodaje Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Oba regiony zadeklarowały podjęcie wspólnych działań, by jak najlepiej przygotować się do nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Szczególnie ważna dla Podkarpacia i Lubelszczyzny jest możliwość kontynuacji dedykowanego tej części Polski – Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

Podkarpackie i Lubelszczyzna chcą jeszcze lepiej wykorzystać przyrodnicze, kulturowe i gospodarcze atuty Roztocza – zwłaszcza w kontekście turystycznym. W deklaracji współpracy marszałkowie stwierdzili także, że planują jeszcze precyzyjniej zidentyfikować obszary wzajemnego oddziaływania swych strategii rozwoju województwa, szczególnie wobec wyzwań i szans jakie wynikają z założeń polityki spójności UE na lata 2021-2027.

W spotkaniu udział wzięli:

ze strony Podkarpacia
  • marszałek Władysław Ortyl
  • wicemarszałkowie Ewa Darus i Piotr Pilch
  • sekretarz Lesław Majkut
  • skarbnik Janina Jastrząb
ze strony Lubelskiego
  • marszałek Jarosław Stawiarski
  • wicemarszałkowie Zbigniew Wojciechowski i Dariusz Stefaniuk
  • członek zarządu Zbigniew Szwed
  • sekretarz Zbigniew Załoga 
  • skarbnik Elżbieta Mocior

oraz dyrektorzy merytorycznych departamentów obu urzędów.