Wspieramy rozwój lubelskiej gospodarki

9 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbędzie się Kongres Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie. Jest to inicjatywa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, której misją jest, między innymi, działanie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego opartego o zasady uczciwej konkurencji oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów.

Uczestnikami Kongresu będą przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu, administracji, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz mieszkańcy województwa lubelskiego. Celem tego wydarzenia jest przybliżenie problematyki, skali oraz obszarów funkcjonowania szarej strefy w naszym regionie oraz podjęcie działań zmierzających do eliminowania niezgodnych z prawem i zasadami współżycia społecznego zachowań.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz inspiracją do kolejnych projektów i przedsięwzięć mających na celu ograniczenie funkcjonowania szarej strefy oraz budowę świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z ograniczenia tego zjawiska.

Regionalna Lubelska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie ma na celu opracowanie metod i rozwiązań, które będą pomocne dla działań na poziomie centralnym, pozwolą wypracować system zmierzający do ograniczenia niepożądanych zachowań w naszym regionie oraz wdrożyć zaproponowane rozwiązania na poziomie kraju.

Szara strefa czyli co?

Temat przeciwdziałania szarej strefie nie traci na aktualności, ponieważ jest to zjawisko nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne, które występuj między innymi przy „pracy wykonywanej na czarno”, gdzie naruszane są przepisy dotyczące podatków i ubezpieczeń społecznych. Jest to jeden z większych problemów polskiej gospodarki, który uszczupla wpływy do budżetu, hamuje rozwój i stwarza nieuczciwą konkurencję dla legalnie funkcjonujących przedsiębiorstw. W skrajnych przypadkach napędza również rozwój korupcji. Na poziomie regionu lubelskiego szara strefa stanowi poważną barierę dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres mailowy: wrds@lubelskie.pl

Agenda