Wspieramy kulturę!

Dobra wiadomość dla zainteresowanych zwiększeniem dostępności miejsc kultury na naszym terenie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przewidziane zostało wsparcie działań z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Wspierane będą inwestycje, które mają na celu efektywne wykorzystywanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i lokalnym.

 – W ramach dwóch konkursów zrealizowanych z RPO w działaniu dotyczącym dziedzictwa kulturowego i naturalnego podpisano 54 umowy na kwotę dofinansowania ponad 71 mln zł – mówi marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Wsparcie można było otrzymać głównie na prace dotyczące zabytków i zespołów tych zabytków oraz na modernizację infrastruktury kultury (w szczególności ośrodki kultury, biblioteki publiczne itp.) poprawiającej aktywny dostęp społeczeństwa do kultury. – Dopuszczalny był również zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej – dodaje marszałek.

Jednym z projektów, które uzyskały wsparcie był ten, zgłoszony przez Gminę Wohyń, pn. Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na Gminne Centrum Kultury w Wohyniu. – Gmina przeprowadziła ankietowe konsultacje społeczne z mieszkańcami, którzy oczekiwali przebudowy obiektu oraz wprowadzenia poszerzonej oferty kulturalnej – mówi Tomasz Jurkiewicz Sekretarz Gminy Wohyń (powiat radzyński) – W odpowiedzi na społeczne oczekiwania złożyliśmy odpowiedni wniosek. Dzięki dofinansowaniu na kwotę prawie 1,5 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego udało się rozpocząć przebudowę, zmierzającą do utworzenia Gminnego Centrum Kultury i biblioteki, wraz z rozbudową budynku o klatkę schodową i windę dla osób niepełnosprawnych.- dodaje.

W pracach zaplanowano wymianę okien wraz z montażem osłon przeciwsłonecznych, montaż nowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Rozwiązania techniczne przewidują także montaż paneli solarnych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Otoczenie przebudowanego Centrum Kultury zostanie uporządkowanie, pojawi się ogrodzenie, miejsca parkingowe i zieleń. Projekt obejmuje także wyposażenie obiektu w meble, komputery i sprzęt biurowy.