Wsparcie finansowe dla lubelskich DPS-ów

Dzisiaj w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Członek Zarządu Zdzisław Szwed odebrali z rąk Pani Minister Marleny Maląg czek w wysokości 22,8 mln zł na „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej”.

ROPS Lublin złożył w trybie nadzwyczajnym wniosek z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (POWER). Projekt obejmuje szerokie wsparcie dla 44 Domów Pomocy Społecznej, co przełoży się bezpośrednio na:

 1. Zatrudnienie nowych osób do świadczenia usług w DPS-ach (opiekunów, pokojowych i rehabilitantów).
 2. Dodatkowe wynagrodzenie w formie dodatków dla pracowników zatrudnionych w DPS-ach.
 3. Doposażenie stanowisk pracy (np. łóżka, parawany, ssaki elektryczne).
 4. Przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny, do której trafiałyby osoby nowo kierowane do DPS-ów oraz mieszkańcy DPS-ów po pobytach szpitalnych.
 5. Przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi (zapewnienie miejsca dla personelu).

Rezultatem projektu będzie podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej w zakresie negatywnych skutków wirusa COVID–19. Wskaźnikiem realizacji projektu będzie: 44 Domy Pomocy Społecznej, w których zamieszkuje 4378 mieszkańców oraz jest zatrudnionych 2524 osoby.

Samorząd Województwa podjął wszelkie możliwe działania mające na celu zadbanie o zdrowie i życie osób chorych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, które z racji swoich deficytów zdrowotnych lub wieku są obecnie w szczególny sposób wystawione na zagrożenie.

Projekt będzie realizowany w formule grantowej. Jest to bowiem najbardziej przyjazna oraz charakteryzująca się najmniejszymi obciążeniami administracyjnymi forma wdrażania działań dofinansowywanych ze środków unijnych. Projekty grantowe pozwolą szybko i trafnie adresować pomoc do każdego DPS-u.

Samorząd Województwa Lubelskiego (za pośrednictwem ROPS) przekazał wszystkim Domom Pomocy Społecznej wsparcie w zakresie środków ochrony indywidualnej, tj:

 • maseczki,
 • rękawiczki,
 • płyny do dezynfekcji,
 • czepki ochronne,
 • fartuchy.

Powyższe działanie zostało sfinansowane z projektów POWER realizowanych przez ROPS w kwocie 520 tysięcy zł. 

Ponadto do końca sierpnia Zarząd WL zakupi środki ochrony indywidualnej na kwotę 2,5 mln zł.

W ramach RPO WL na kwotę 7,5 mln zł wsparciem zostaną objęte również: 

 • Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 • Schroniska,
 • Hospicja,

Łącznie wsparcie opiewa na kwotę ok. 35 mln zł.