Wręczyliśmy stypendia studenckie

Najzdolniejsi studenci z naszego regionu otrzymali wczoraj stypendia z rąk marszałka województwa lubelskiego. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie wyróżniono 208 uczniów szkół wyższych, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, a także wykazali się dodatkowymi osiągnięciami.

Stypendia otrzymały osoby zdobywające wysokie wyniki w nauce, a także wykazujące się osiągnięciami w następujących rodzajach działalności t. j. praca w kole naukowym, działalność popularnonaukowa, praca naukowo-badawcza, studia w ramach stypendium zagranicznego lub programów międzyuczelnianych, studia równoległe na dodatkowym kierunku studiów, studia międzyobszarowe, publikacje naukowe, czynny udział w konferencjach naukowych, patenty, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe oraz działalność w wolontariacie.

– Inwestując w Was, inwestujemy przyszłość województwa lubelskiego. – mówił marszałek Sławomir Sosnowski – Wasze zaangażowanie w naukę i działalność pozanaukową będzie owocować w przyszłości. – podkreślał marszałek gratulując stypendystom.

Stypendium dla studentów zamieszkałych w województwie lubelskim wynosi 300 zł brutto miesięcznie i przyznane zostało na okres 8 miesięcy, tj. od stycznia 2016 r. do sierpnia 2016 r. Łączna kwota przyznanych stypendiów to 496 200 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na stypendia pochodzą w całości z budżetu Województwa Lubelskiego.

Najwięcej stypendystów, bo aż 68, ma Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Na drugim miejscu plasuje się Uniwersytet Medyczny w Lublinie z 30 stypendystami, a podium zamyka Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z 27 stypendiami na koncie. Kolejno 25 stypendystów ma Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ma ich 15, a Politechnika Lubelska 14. W sumie wyróżniono studentów z 21 uczelni.

galeriaGALERIA