Wizyta delegacji z norweskiego okręgu Telemark

Współpraca szkół wyższych, wymiana doświadczeń wynikających z obecności na liście światowego dziedzictwa UNESCO, omówienie bieżących działań oraz nakreślenie dalszych planów współpracy to główne cele wizyty delegacji z norweskiego okręgu Telemark w województwie lubelskim, która odbyła się w dn. 10-11 maja br. Delegacji przewodniczył Gubernator Sven Tore Løkslid, dla którego była to pierwsza wizyta zagraniczna po wyborze na stanowisko gubernatora we wrześniu 2015 r.

Najważniejszym elementem programu pobytu przedstawicieli Telemarku na Lubelszczyźnie było spotkanie z reprezentantami lubelskiego środowiska akademickiego, którego gospodarzem był wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk. Rozmowy w trakcie spotkania, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, dotyczyły możliwości nawiązania współpracy z Uniwersytetem Południowo-Wschodniej Norwegii (USN), którego przedstawiciele byli jednymi z członków delegacji z Telemark. Uczelnią, która już od ponad 2 lat współpracuje z partnerami z Telemarku jest Politechnika Lubelska, której Wydział Inżynierii Środowiska realizuje wymianę studencką w ramach Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego, a także prowadzi badania naukowe wspólnie z naukowcami z USN. Dotychczasowe działaniach obu uczelni uczestnikom spotkania przedstawili Prorektor ds. Nauki Politechniki Lubelskiej prof. Marzenna Dudzińska oraz prof. Jacek Czerwiński z Wydziału Inżynierii Środowiska. Wartościowym partnerem dla lubelskich uczelni może być także Centrum Przyrodnicze Parku Narodowego Hardangervidda – największego parku narodowego w Norwegii, który na spotkaniu reprezentował Pan Per Lykke. Potencjalne działania obejmować mogą nie tylko wspólne projekty badawcze, ale także kulturalne. Współpraca edukacyjna Województwa Lubelskiego i Okręgu Telemark realizowana jest także na poziomie szkół średnich, o czym opowiedziała Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i. J. Vetterów Pani Marzena Modrzewska-Michalczyk. ZSE wraz z norweskim liceum Porsgrunn Videregaende Skole prowadzą wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania i programów nauczania w obu szkołach, a także wspólnie złożyły wniosek aplikacyjny w ramach programu Erasmus+. Ponadto, dzięki partnerstwu Lubelskiego i Telemarku przedstawiciele szkoły wzięli udział w Targach Młodzieżowej Przedsiębiorczości, które odbyły się w marcu br. w Larvik w Norwegii, co umożliwiło zapoznanie się z funkcjonowaniem programów promujących przedsiębiorczość wśród młodzieży.

Członkowie delegacji z Telemarku udali się również z wizytą do Zamościa, gdzie wspólnie z Członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiuszem Bratkowskim i Prezydentem Zamościa Andrzejem Wnukiem rozmawiali o możliwościach realizacji wspólnych projektów w ramach nowej perspektywy funduszy norweskich, a także o zamojskich wynikających z obecności miasta na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Dziedzictwo przemysłowe miast położonych na terenie Telemarku Rjukan i Notodden zostało wpisane na listę UNESCO w lipcu ubiegłego roku. Wskazówki udzielone przez przedstawicieli Zamościa z pewnością okażą się wartościowe dla strony norweskiej przy rozwijaniu turystyki w oparciu o status UNESCO. Na koniec swojego pobytu w Zamościu partnerzy z Telemarku zwiedzili Zespół Staromiejski, Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał oraz zapoznali się z zamojskimi inwestycjami zrealizowanymi dzięki środkom Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmowi EOG.

W ramach pobytu goście z partnerskiego regionu województwa lubelskiego zwiedzili również Muzeum na Zamku w Lublinie.

galeriaGALERIA