Wizyta delegacji Biura Organizacji chińskiej Prowincji Henan

W dniu 3 grudnia br. w Lublinie na zaproszenie Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Woj. Lubelskiego przebywała delegacja Biura Organizacji z partnerskiej Prowincji Henan z Wang Fulin – Zastępcą Dyrektora Biura Organizacji Komitetu Henan na czele. Przewodniczącemu towarzyszyli przedstawiciele biura ds. organizacji, zarządzania, badań i usług.

Pierwszym punktem programu było spotkanie z Sekretarzem Województwa Lubelskiego,  Zbigniewem Załogą, podczas którego omówiono strukturę i kompetencje samorządów w Polsce na przykładzie samorządu Województwa Lubelskiego. Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego przedstawił prezentację, dzięki której strona chińska zapoznała się z funkcjonowaniem organów samorządu lokalnego na poziomie regionu, powiatu i gminy, podziałem kompetencji pomiędzy urzędem wojewody a zarządem województwa oraz historią reformy samorządowej w Polsce. Przedstawiciele Biura Organizacji byli żywo zainteresowani zarządzaniem i finansowaniem jednostek podległych samorządowi, zwłaszcza finansowaniem i zatrudnianiem pracowników w szkołach i szpitalach. Goście zadawali szczegółowe pytania dotyczące sposobów wyboru władz i podległością między samorządami różnego szczebla, a także dostępnością edukacji i służby zdrowia dla obywateli.

Chińczycy byli również zainteresowani nową inwestycją Samorządu Województwa Lubelskiego – Centrum  Spotkania Kultur oraz możliwościami, jakie dałaby współpraca z naszą jednostką. Podczas zwiedzania CSK goście poznali historię obiektu, jego funkcjonalność i szanse, jakie centrum daje młodzieży, seniorom, a także artystom z całego świata. Strona chińska zaproponowała przyjazd artystów zajmujących się rękodziełem, którzy mogliby na żywo wykonywać swoje dzieła przed zwiedzającymi lub wziąć udział w warsztatach. W tej kwestii obiecali pozostać w kontakcie z przedstawicielami CSK.