W dniu 29 czerwca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie zespołu ds. Wiślanej Trasy Rowerowej. Wiślana Trasa Rowerowa to prawie 1200 km – od źródeł rzeki pod Baranią Górą po ujście do Zatoki Gdańskiej, a w regionie lubelskim to około 130 km.

Zespół ds. opracowania koncepcji realizacji Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR) w województwie lubelskim powołał marszałek Jarosław Stawiarski zarządzeniem z 19 maja 2020 roku. W skład Zespołu weszło 14 osób – przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz kilku innych instytucji: Wody Polskie, Parki Krajobrazowe, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Pierwsze spotkanie 29 czerwca poprowadził przewodniczący Zespołu – Artur Domański, dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki UMWL. Członkowie Zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie ogólnej koncepcji przebiegu Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie naszego województwa, wyrazili  opinię, aby przebiegała ona jak najbliżej rzeki, w miarę możliwości na wałach przeciwpowodziowych lub w ich najbliższym sąsiedztwie. Takie poprowadzenie trasy zapewni zdecydowanie większą dostępność oraz komfort i bezpieczeństwo przejazdu  dla większej ilości turystów. Niemniej ważny dla podróżujących wzdłuż rzeki jest też aspekt krajobrazowo-przyrodniczy, szczególnie istotny na jej odcinku pomiędzy Zawichostem a Puławami, która tu przepływa wyjątkowo malowniczym przełomem, nazwanym Małopolskim Przełomem Wisły.

Na spotkaniu zaprezentowany został wstępny przebieg trasy opracowywany przez inne nadwiślańskie regiony kraju. Zespół ustalił harmonogram prac oraz zapowiedział kolejne spotkanie, zaplanowane jeszcze tego lata, na którym zostanie omówiony bardziej szczegółowo przebieg lubelskiego odcinka wiślanej trasy.

Warto dodać, że przez Lubelskie przebiega już najdłuższa w kraju międzyregionalna trasa rowerowa – Wschodni Szlak Rowerowy GREEN VELO, łączący regiony: Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Lubelski, Podkarpacki i Świętokrzyski. Szlak, o długości ok. 2000 km, w województwie lubelskim liczy ponad 400 km, prowadząc m.in. przez atrakcyjne turystycznie i przyrodniczo obszary Doliny Bugu, Polesia, Pagórów Chełmskich i Roztocza.