Wisła Guide Tour w Stężycy

Na terenie kompleksu Wyspa Wisłą w Stężycy w sobotę odbyło się spotkanie informacyjno–szkoleniowe dla przewodników turystycznych „WISŁA GUIDE TOUR”. Konferencja miała na celu promowanie walorów turystycznych oraz zapoznanie z nowymi produktami turystycznymi regionu.  Ponad 50 przewodników i pilotów turystycznych odkrywało to co najciekawszego mamy do zaprezentowania poznając lokalną kulturowe, historię i przepiękną przyrodę regionu, w szczególnym Roku Rzeki Wisły.

WISŁA Guide Tour, to jak mówią sami organizatorzy, zwrócenie uwagi na bogactwo przyrodnicze, dziedzictwo historyczne i kulturę regionu nadwiślańskiego w ofertach turystycznych Województwa Lubelskiego. Uczestnicy wydarzenia, oprócz wymiany poglądów na wiele kwestii mieli możliwość poznania opinii władz samorządowych. W wystąpieniach zwrócono uwagę na konieczność inwestowania w infrastrukturę, której rozwój przełoży się na atrakcyjność turystyczną regionu.

– Samorządy od szczebla wojewódzkiego, przez powiat, aż po gminę muszą dbać o infrastrukturę. Szczególnie zasługuje na uwagę fakt, że Zarząd Województwa Lubelskiego w porozumieniu z włodarzami Lublina doszedł do wniosku iż jedynym sposobem na zasadnicze skomunikowanie województwa jest budowa portu lotniczego. Tym sposobem od ponad 5 lat mamy wyjątkowe, bo finansowanie nie przez rząd a władze samorządowe, lotnisko w Świdniku  – mówił wicemarszałek Grzegorz Kapusta.

Organizatorem wydarzenia było Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a partnerem zaś Koło Przewodników Terenowych PTTK im. Książąt Czartoryskich w Puławach.

galeriaGALERIA