Wielkanoc w Urzędzie i odznaczenie Piotra Tomali

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się dziś spotkanie wielkanocne. W tradycyjnym podzieleniu się jajkiem wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele administracji zespolonej i służb mundurowych. Jak co roku była to także okazja do przedświątecznego spotkania pracowników Urzędu i jednostek podległych. Zgromadzonym złożył życzenia również Arcybiskup Stanisław Budzik.

Podczas spotkania marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski wręczył odznaczenie Piotrowi Tomali. Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał mu Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Lubelskiego. Piotr Tomala to Prezes Klubu Wysokogórskiego Lublin, członek kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu we wspinaczce wysokogórskiej. Organizator i lider kilkudziesięciu wypraw i wyjazdów na czterech kontynentach. Znalazł się również w składzie Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 i brał udział w akcji ratunkowej na rzecz Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Revol na Nanga Parbat. Minister Witold Bańka wystąpił do Prezydenta RP o przyznanie ratownikom Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. Wystąpiono również o przyznanie Legii Honorowej Francji.

galeriaGALERIA