Weź udział w konferencji on-line Odpowiedzialne Innowacje w praktyce – rezultaty projektu ROSIE – Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP

Zapoznaj się z założeniami koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji i doświadczeniami lubelskich MŚP w realizacji Programu Odpowiedzialnych Innowacji w ich firmach.

Okazję do tego stanowić będzie konferencja on-line podsumowująca realizację projektu ROSIE – Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP. W czasie spotkania zaprezentujemy kluczowe rezultaty projektu, w tym założenia Mapy Drogowej w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji wypracowanej w czasie spotkań z interesariuszami projektu oraz rezultatów programu pilotażowego prowadzonego przy wsparciu ekspertów w wyselekcjonowanych 5 MŚP na Lubelszczyźnie.

Konferencja zaplanowana jest na 29 kwietnia 2020 r. na godzinę 10.00 w przestrzeni wirtualnej (link do spotkania zostanie przesłany na podstawie danych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym).

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Agenda i formularz rejestracyjny