V posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego

W Lubelski Urząd Wojewódzki odbyło się V posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego pod przewodnictwem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.

Spotkanie było poświęcone w szczególności ASF występującemu na terenie województwa lubelskiego oraz działaniom mającym na celu zwalczanie tego niebezpiecznego dla zwierząt wirusa.
Poruszono również kwestię suszy, która dotknęła lasy. Omówiono jej negatywny wpływ na środowisko roślin i zwierząt.

Gościem WRDR był Sebastian Trojak, członek zarządu województwa lubelskiego, Maciej Frant z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW, Grzegorz Wiński i Grzegorz Lipa.