V Europejski Kongres Samorządów

W dniach 8-9 kwietnia br. w Krakowie odbył się V Europejski Kongres Samorządów. Wydarzenie było szansą na wymianę poglądów oraz możliwością spotkania liderów samorządowych z przedstawicielami administracji państwowej, a także organizacji pozarządowych i biznesu.

Dwudniowe wydarzenie przyciągnęło ponad 2 tysiące gości z kraju i zagranicy. Rozmawiano na szereg tematów dotyczących bezpośrednio lub pośrednio samorządów. Przedstawiano różne sposoby rozwiązywania problemów trapiących lokalny samorząd, omawiano nowe możliwości rozwoju, wymieniano się doświadczeniami w zarządzaniu.

Województwo Lubelskie, podczas panelu dyskusyjnego „Program zarządzany centralnie – realizowany lokalnie – wsparcie nowoczesnych inwestycji w regionach”, reprezentował wicemarszałek Dariusz Stefaniuk.