Uroczyste obchody 450. rocznicy Unii Lubelskiej

1 lipca 1569 r. na sejmie walnym w Lublinie podpisany został akt unii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego. Powołana w ten sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się jednym z najpotężniejszych organizmów politycznych ówczesnej Europy. W specjalnej uchwale podjętej przez posłów podczas 82. posiedzenia Sejmu podkreślono, że „polsko-litewska unia umożliwiła narodziny wyjątkowego systemu państwowości i była jednym z najważniejszych wydarzeń stulecia na kontynencie”. 30 czerwca w Lublinie odbyły się uroczyste obchody 450. rocznicy Unii Lubelskiej.

W uroczystościach udział wzięli:

 • Marszałkowie Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Premier Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przewodniczący Lietuvos Respublikos Seimas
 • najwyżsi rangą urzędnicy państwowi 


jak również szereg gości zagranicznych, w tym delegacje z:

 • Litwy 
 • Łotwy 
 • Estonii 
 • Czech 
 • Węgier 
 • Gruzji 
 • Mołdawii 

Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w Archikatedra Lubelska. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Unii Polsko-Litewskiej. Kolejne wydarzenia gościło Centrum Spotkania Kultur, gdzie odbyło się spotkanie poświęcone europejskiemu znaczeniu dziedzictwa Unii oraz koncert pt. 450. rocznica Unii Lubelskiej: M. Górecki „Missa” (prawykonanie światowe).

galeriaGALERIA