Unijne środki na termomodernizacje w Zamościu

Umowy w ramach działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, projekty realizowane na terenie Zamościa podpisane! Do 4 zamojskich spółdzielni mieszkaniowych trafi prawie 17 mln dofinansowania ze środków unijnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizacje, podniesienie efektywności energetycznej budynków oraz dzięki temu poprawę jakości środowiska. 

Beneficjentami programu są:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego – Projekt polega na termomodernizacji 17 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Zamościu, w celu podniesienia efektywności energetycznej budynków. W wyniku termomodernizacji możliwe będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do ogrzania budynku. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej po realizacji projektu wynosić będzie 20085,87 GJ/rok. Zaprojektowane w ramach projektu działania przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną(o 35,75%),a w konsekwencji do ograniczenia emisji produktów spalania paliw kopalnych(o 36,67%).Tym samym projekt przyczyni się do ochrony powietrza i poprawy środowiska naturalnego.
  Planowana kwota dofinansowania z UE: 8 494 708, 18 zł.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa POM Zamość – Projekt zakłada termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego poprzez modernizacje instalacji c.o. Ocieplenie stropodachu wentylowanego Ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż podzielników ciepła, wymiany oświetlenia na oświetlenie typu LED. 
  Planowana kwota dofinansowania z UE: 538 829, 48 zł.
 • Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia w Zamościu – Zakres projektu obejmuje termomodernizację 2 obiektów mieszkalnych, w skład którego wchodzą następujące elementy: modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, wymiana drzwi, wymiana oświetlenia na LEDowe z czujnikami ruchu i zasilaniem solarnym, niezbędne roboty pozostałe, opomiarowanie i system zarządzania energią. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych; poprawę jakości środowiska; zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu; zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków poddanych termomodernizacji, a także poprawę warunków zamieszkania.
  Planowana kwota dofinansowania z UE: 1 861 268, 56 zł.
 • Spółdzielnia mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu – głównym celem inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych, dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych. W ramach projektu zaplanowano: modernizacje systemu grzewczego wraz ze zmianami w sprawności dla potrzeb c.w. wraz z dociepleniem stropodachu oraz ścian zewnętrznych w budynkach mieszkalnych.
  Planowana kwota dofinansowania z UE: 6 070 373, 05 zł.