Umowy na termomodernizację i poprawę efektywności budynków podpisane

W piątek, 4 października br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie 28 umów na termomodernizację i poprawę efektywności budynków mieszkalnych. Wartość dofinansowania z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wyniosła ponad 32 mln zł.

W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Anna Brzyska.

Chciałbym Państwu pogratulować bardzo dobrych wniosków. Jestem przekonany, że te środki, które otrzymacie m.in. na termomodernizację budynków czy wymianę źródeł ciepła na nowoczesne piece pozwolą mieszkańcom spółdzielni czy też wspólnot zaoszczędzić na kosztach energii. – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

To ważny konkurs i ważne, potrzebne inwestycje. Ochrona środowiska jest dla nas bowiem bardzo ważna, dodał z kolei przewodniczący Michał Mulawa.

Cały czas dyskutujemy i rozważamy wprowadzenie uchwały antysmogowej, która obowiązuje w innych województwach. Dalej uważamy, że zarówno spółdzielnie mieszkaniowe jak i wspólnoty oraz mieszkańcy nie są jeszcze gotowi do tego, aby taką uchwałę podjąć. Dlatego miliony złotych z RPO trafiają właśnie na ochronę środowiska, na walkę ze smogiem. – przekonywał przewodniczący Mulawa.

Zarząd województwa Lubelskiego, aby zapewnić wsparcie finansowe dla wszystkich projektów, które otrzymały pozytywną ocenę, dokonał 3 września br. zwiększenia alokacji w tym konkursie. Ostatecznie kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w Działaniu 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego wyniosła ponad 38,1 mln zł (pierwotnie było to 21,9 mln zł) – w tym ponad 36,1 mln zł pochodzi ze środków EFRR, a blisko 2 mln zł z budżetu państwa.

W ramach konkursu wpłynęło 35 wniosków, z czego 30 wniosków zostało wybranych do dofinansowania. Podpisano 28 umów z wnioskodawcami. Dwóch z nich złożyło rezygnację z podpisania umów (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bychawie oraz Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa).

W ramach konkursu Wnioskodawcy otrzymali wsparcie na zadania polegające głównie na:

  • termomodernizacji budynków mieszkalnych,
  • wymianie źródła ciepła na piece, kotły, urządzenia grzewcze wykorzystujące OZE,
  • modernizacji instalacji c.o.,
  • wymianie oświetlenia,
  • montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz montażu systemów zarządzania energią w budynku.

O środki w ramach tego konkursu ubiegały się gminy, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Finalnie, dofinansowanie otrzyma 5 gmin, 10 wspólnot mieszkaniowych oraz 13 spółdzielni mieszkaniowych. W związku ze wspomnianą wcześniej rezygnacją dwóch beneficjentów łączna kwota przyznanego dofinansowania (28 umów) ze środków UE wyniosła ponad 32,4 mln zł.

Przyśpieszamy realizację RPO

Warto zaznaczyć, że zakończenie przedmiotowego konkursu zgodnie z jego regulaminem zaplanowane było na marzec 2020 roku. Jednak rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w sierpniu br. Jest to duże przyśpieszenie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego.

W trosce o środowisko

Łączna liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w konkursie to 169, w tym 69 to budynki wielorodzinne, które zostaną poddane m.in. termomodernizacji. Pozostałe 100 budynków to domy jednorodzinne, w których zostaną wymienione źródła ciepła na kotły, piece, urządzenia grzewcze wykorzystujące OZE lub paliwa gazowe. W ramach konkursu zamontowanych zostanie ok. 25 sztuk paneli fotowoltaicznych oraz 75 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. W efekcie realizacji zadań, ujętych w projektach złożonych w ramach konkursu 5.3, poprawi się klasa zużycia energii w ok. 2 466 gospodarstwach domowych. Ponadto dzięki realizacji ww. zadań szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie łącznie około
5 034,72 ton równoważnika CO2/rok.

galeriaGALERIA