Termomodernizacja sposobem na energooszczędność

Potrzeba poprawy efektywności wykorzystania energii dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, w tym budownictwa mieszkaniowego. Ceny energii są obecnie wysokie i stale rosną. W Polsce znaczna część budynków mieszkalnych pochodzi z czasów, kiedy kryterium oszczędności nie brano pod uwagę, bo ceny energii były niskie.

Stosowane wówczas rozwiązania budowlane nie uwzględniały izolacji cieplnej budynków, a odpowiednią temperaturę mieszkań zapewniały rozbudowane systemy grzewcze, które dziś generują ogromne straty cieplne, a co za tym idzie i finansowe. Dla osiągnięcia niskiego zużycia energii nie wystarczy jednak tylko termomodernizacja budynków realizowana w Polsce od szeregu lat. Konieczne są również rozwiązania techniczne w zakresie ogrzewania, wentylacji, ewentualnego chłodzenia, przygotowania ciepłej wody i oświetlenia pomieszczeń. Trzeba więc nie tylko szerzej wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych, ale też wprowadzić zasady energooszczędnego użytkowania budynku oraz systemy monitoringu i sterowania użytkowaniem energii.

– Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej w istniejących budynkach jest konieczne. Nie jest to jednak zadanie łatwe, zarówno z powodu ograniczeń technicznych, jak i prawnych. Jeśli dodamy do tego problemy z uzyskaniem wsparcia finansowego, to sprawa staje się dla wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni naprawdę trudna. Jednak musimy temu wychodzić naprzeciw i aplikować o środki europejskie. Nam się to udało.  – mówi Ewa Jaszczuk, prezes Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz radna województwa lubelskiego.

 Większość beneficjentów nie ma funduszy potrzebnych dla podjęcia niezbędnych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków.  W celu wsparcia działań związanych w modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych ogłosiliśmy 2 konkursy w ramach działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego. – komentuje Marcin Czyżak dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR.

W pierwszym konkursie Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał kwotę prawie 14 mln złotych dofinansowania na realizację projektów termomodernizacyjnych, w drugim – blisko 33 mln złotych. Projekty będą realizowane w wielu miejscach województwa lubelskiego np.:  Annopolu, Chełmie, Kocku, Rejowcu Fabrycznym, Zamościu, Włodawie, Białej Podlaskiej, Terespolu, Szczebrzeszynie, Bełżycach czy Hrubieszowie.

Oprócz obniżenia kosztów, termomodernizacja wpływa też na wzrost wartości rynkowej nieruchomości. Na komfort mieszkania wpływa też to, że po odnowieniu poprawia się wygląd budynku, jest lepsze wyciszenie i izolacja termiczna.

– Pozyskaliśmy blisko 8,5 mln zł z funduszy unijnych na poprawę efektywności energetycznej w budynkach należących do Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Realizacja tego projektu ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług naszym mieszkańcom. Cieszy nas, że w tym projekcie wykorzystamy odnawialne źródła energii, które zmniejszają degradację środowiska naturalnego – podsumowuje Ewa Jaszczuk, prezes Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, radna województwa lubelskiego.