Tak zbudowaliśmy i będziemy budować województwo lubelskie

Urząd Marszałkowski doskonale radzi sobie w wykorzystaniu unijnych pieniędzy. Świadczy o tym kilka tysięcy podpisanych umów na kwotę blisko ośmiu miliardów złotych.

Województwo Lubelskie jest jednym z kilku regionów w Polsce, które dobrze radzą sobie z wykorzystaniem unijnych dotacji. Rozdzielanie pieniędzy przebiega zgodnie z planem. Nie ma żadnego zagrożenia unijnych dotacji.  

Kontraktacja, czyli podpisane umowy o dotację

Nasze województwo dobrze wypada zarówno w rankingu podpisanych umów, jak i w klasyfikacji wydatkowania unijnych dotacji. – Pod kątem liczby podpisanych umów, przeskoczyliśmy na szóste miejsce w kraju. Warto dodać, że do 24 września 2018 roku podpisaliśmy blisko 2,5 tys. umów na kwotę ponad 8 mld złotych – zapewnia Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. –  Nieuzasadnione jest więc wystąpienie ministra Jerzego Kwiecińskiego, który straszył utratą środków powołując się na nieaktualne dane. Zaznaczam to jeszcze raz: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego nie stracimy nawet 1 euro! – dodaje.

Podobnego zdania jest Andrzej Urbanik, przedstawiciel Komisji Europejskiej, podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020, mówił: – Po zapoznaniu się z danymi na temat stanu realizacji RPO WL  na lata 2014-2020 mogę powiedzieć, że moim zdaniem ryzyko niewykonania planu finansowego i rzeczowego jest na minimalnym poziomie. Możemy więc być spokojni o pieniądze dla Województwa Lubelskiego.

Samorządy tuż przed rządem

Jak podaje branżowy portal Eu Regio Poland, na podstawie prognoz przesłanych do Komisji Europejskiej, zagrożenie utraty środków przez programy regionalne i krajowe jest minimalne. Faktem jest natomiast to, że niektóre programy krajowe, czyli realizowane przez rząd wdrażają fundusze UE wolniej od najwolniejszych programów regionalnych.

Fundusze europejskie to oczko w głowie władz województwa. W latach 2014-2020, jako województwo mamy do wykorzystania około 10 mld zł. Za nami już sporo osiągnięć. Można tu wymienić projekty komunikacyjne – drogowe i kolejowe. – Mam na myśli choćby kontynuację przebudowy najdłuższej drogi wojewódzkiej w Polsce nr 835 z Lublina w stronę Bieszczad. Warto wspomnieć także o drodze nr 747 prowadzącej z Lublina do granic województwa mazowieckiego. Dzięki tej trasie, nasze województwo wybudowało most w Kamieniu i zyskało nową przeprawę przez Wisłę – wylicza Sławomir Sosnowski.  Ponadto fundusze wydajemy na kluczowe dla naszego regionu dziedziny m.in. biogospodarkę, wodociągi, medycynę i zdrowie, w tym doposażanie i rozbudowę szpitali, odnawialne źródła energii, informatykę i szkolenia cyfrowe dla mieszkańców, automatykę oraz szkolnictwo zawodowe czy szkolenia dla przedsiębiorców – uzupełnia marszałek.

W każdym wydatkowanym euro samorząd województwa widzi szansę dla naszego regionu.

Unijne Środki dla województwa (Regionalny Program Operacyjny)

Wybudowano:

 • 62 473 instalacji solarnych
 • 4 608 szt. instalacji fotowoltaicznych
 • 216,82 km sieci sanitarnej
 • 289,74 km sieci wodociągowej
 • 328,91 km dróg powiatowych i wojewódzkich
 • 43 szt. rozbudowane i wybudowane przedszkola

utworzono:

 • około 4 tys. przedsiębiorstw, ,
 • 150 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki),
 • 700 miejsc przedszkolnych,

wsparto:

 • ponad 1,5 mld zł przekazanych środków dla lubelskiego biznesu
 • blisko 300 mln na kontach u przedsiębiorców
 • ponad 3 900 przeszkolonych pracowników
 • około 2 000 uczniów w zakresie staży zawodowych i praktyk, niepełna 100 klubów seniora,
 • 40 świetlic środowiskowych,
 • ponad 9 600 osób w zakresie usług zdrowotnych
 • ponad 1,5 tys. dzieci w zakresie dodatkowych zajęć przedszkolnych.