Szpital w Radzyniu Podlaskim z unijnym dofinansowaniem

Wczoraj marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski podpisał umowę na projkt pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim”, którego wartość całkowita wynosi blisko 1,3 mln zł (z czego 1,1 mln zł to dofinansowanie z UE).

Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności do usług realizowanych w ramach AOS. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych, które obejmują wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych poprzez poprawę procesu leczenia w zakresie m.in. chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, badań endoskopowych, – wykonywanie zabiegów w trybie ambulatoryjnym, – krótszy czas oczekiwania na zabieg, – brak konieczności hospitalizacji, – szybszy powrót do pełnej sprawności.

Bardzo się cieszę, że szpital w Radzyniu Podlaskim podniesie jakość świadczonych usług medycznych. Dzięki unijnemu dofinansowaniu placówka m.in. doposaży pracownię endoskopową i wyposaży poradnię ortopedyczną w USG. Dziś podpisaliśmy umowę dzięki której szpital otrzyma 1,1 mln dofinansowania na ten cel. Jeszcze raz gratuluję i pozdrawiam całą załogę szpitala. –  mówił podczas podpisania marszałek Sławomir Sosnowski.

Projekt przewiduje działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury (Doposażenie p.endoskopowej pozwoli na wykonywanie większej ilości badań w trybie ambulatoryjnym, oraz ekonomiczniejsze wykorzystywania posiadanego obecnie sprzętu). Projekt przewiduje rozwiązania przyczyniające się do skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne (pracownia endoskopowa w związku ze skróceniem czasu mycia i dezynfekcji, będzie mogła efektywniej wykorzystywać czas pracy, ponadto zwiększenie il. gastroskopów i kolonoskopów pozwoli uniknąć przestojów z powodu awarii sprzętu). Dodatkowo wyposażenie poradni ortopedycznej w USG pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na badanie USG oraz zmniejszy ilość wizyt pacjenta koniecznych do wykonania diagnostyki. Projekt zakłada przeniesienie świadczeń opieki zdrowotnej z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz AOS. SPZOZ w Radzyniu Podlaskim zapewnia dostęp do wszystkich form opieki rehabilitacyjnej tj. ambulatoryjnej, dziennej i stacjonarnej.