Święto Narodowe Bułgarii w LCK

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyły się obchody Święta Narodowego Republiki Bułgarii związane ze 140 rocznicą odzyskania niepodległości przez ten kraj.  Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, dyplomatów, uczelni wyższych, jednostek kultury, duchowieństwa, przedsiębiorców, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Bułgarii. Uroczystość była okazją do wizyty m.in. ambasadora Bułgarii JE Emila Savov’a Yalnazov’a oraz spotkania przedsiębiorców obu krajów.

Głównym współorganizatorem wydarzenia była Ambasada Republiki Bułgarii w Warszawie, Konsulat Honorowy Republiki Bułgarii w Białymstoku oraz Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska. W trakcie wydarzenia, które odbyło się 16 kwietnia, miała miejsce promocja nowo wydanego albumu „Kolory Prawosławia. Bułgaria”. Zaproszeni goście mieli także okazję zasmakować kuchni bułgarskiej i regionalnej kuchni lubelskiej. W ramach oprawy muzycznej wystąpił Chór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku – laureat licznych wojewódzkich i międzynarodowych konkursów i festiwali.

Podczas wystąpień nawiązano do 100-letniej rocznicy stosunków polsko-bułgarskich, które są określane jako bardzo dobre. Oba kraje z sukcesem współpracują w ramach przedsięwzięć międzynarodowych, np. w ramach UE (wspólne i bliskie stanowiska w kluczowych kwestiach dla regionu), w ramach Grupy Wyszehradzkiej V4+4, inicjatywy trzech mórz, ONZ czy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Bułgaria sprawuje obecnie prezydencję w Radzie UE, której motto brzmi: „Razem mamy siłę” (pochodzi z herbu Republiki Bułgarskiej). Osią prezydencji są 4 tematy: przyszłość Europy i młodzieży, Bałkany Zachodnie, bezpieczeństwo i stabilność oraz gospodarka cyfrowa. Polsko-bułgarskie stosunki gospodarcze charakteryzują się dobrą dynamiką wzrostu. Od lat Polska notuje znaczne dodatnie saldo w obrotach handlowych z Bułgarią. Sektory z największym potencjałem rozwoju to usługi (IT i telekomunikacja, transport i logistyka, outsourcing działalności biznesowej, zdrowie, turystka i rekreacja), przemysł (wyposażenie transportowe i budowa maszyn, elektronika i elektrotechnika, przemysł chemiczny, przemysł spożywczy) oraz surowce (górnictwo, poszukiwanie ropy i gazu, OZE).

Bułgaria jako kraj o bogatym i różnorodnym potencjale turystycznym, znajduje się coraz częściej w kręgu zainteresowania turystów, w tym również mieszkańców naszego regionu. Nie bez znaczenia są tu niedawno uruchomione połączenia lotnicze Lublin-Burgas. Od 18 do 20 maja na Placu Teatralnym w Lublinie odbędą się IX Lubelskie Targi Turystyczne, których motywem przewodnim będzie Bułgaria.

Ponadto, wiele instytucji z Województwa Lubelskiego prowadzi współpracę z partnerami z Bułgarii, w tym między innymi Miasto Lublin z bułgarskim miastem Pernik, gmina Hrubieszów z gminą Svishtov, UMCS z Uniwersytetem w Sofii (wymiana nauczycieli akademickich). Gmina Kamionka realizowała z parterem z Bułgarii projekt „Śpiewająca Europa” (w ramach programu Comenius), a Stowarzyszenie Centrum Współpracy Polska-Wschód projekt pt. „Pump your employability”.

galeriaGALERIA