Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie

18 listopada 2019 r. w Samsung Inkubator Lublin odbyła się konferencja prasowa otwierająca Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.  W konferencji wzięli udział min. Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Piotr Pietras – Dyrektor Zarządzający Edge One Solutions Sp. z o. o., Magdalena Olborska – Manager ds. Odpowiedzialności Społecznej Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. oraz Daniel Dereniowski – Prezes HugeTech Sp. z o.o.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to największe na świecie „święto przedsiębiorczości”; międzynarodowe wydarzenie, którego ideą jest propagowanie wśród ludzi przedsiębiorczych postaw, edukowanie ich w tym zakresie i zachęcanie do podejmowania biznesowych inicjatyw. To projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia, i podejmowanie biznesowych działań. Inicjatywa prowadzona jest od 2008 r., a obecne wydarzenia organizowane są w 170 krajach. W każdym z krajów uczestniczących w ŚTP powoływana jest organizacja grupująca i organizująca wszystkich uczestników oraz wspomagająca i koordynująca ich działania. W tym roku głównym koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, natomiast w Województwie Lubelskim koordynatorem regionalnym jest firma HugeTECH sp. z o.o. Co roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości współtworzą firmy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i osoby prywatne. W wydarzenia na Lubelszczyźnie będą angażowały się firmy z całej Polski, organizując bezpłatne spotkania zarówno dla osób, które rozpoczynają swoja przygodę z biznesem, jak i zaawansowanych już przedsiębiorców. 

Województwo Lubelskie jest Partnerem Głównym wydarzenia. Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wpisują się w hasło tegorocznego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości „biznes bez barier”.  Hasło „biznes bez barier” rozumiemy jako „biznes bez granic”. Realizując je chcemy wspomóc przedsiębiorców w pokonywaniu barier w rozwoju ich własnych firm, m.in.  poprzez wsparcie eksportu i internacjonalizacji. Jednym z instrumentów w osiągnięciu tego zamierzenia jest organizacja misji zagranicznych. W najbliższym czasie Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości ogłosi nabory dla przedsiębiorstw z naszego województwa poszukujących biznesowego partnera zagranicznego do udziału w misjach gospodarczych aż w 14 destynacjach na całym świecie. Uczestnik misji otrzyma wsparcie ze strony Województwa Lubelskiego w zakresie transportu, opłaty związanej z udziałem w targach, spotkaniach B2B i wizytach studyjnych z zapewnionym wsparciem tłumacza. Udział w misjach pomaga w nawiązaniu relacji biznesowych z kontrahentami zagranicznymi oraz pozwala na zaprezentowanie oferty firmy na rynkach zagranicznych. Misje gospodarcze będą organizowane w branżach: medycznej, chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej, rolno-spożywczej, tekstyliów, maszynowej oraz meblarskiej. Kraje, do których misje są w przygotowaniu to: Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Rosja, Izrael, Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Misje gospodarcze realizowane są w ramach projektu Marketing Gospodarczy II, który stanowi  kluczowy projekt Województwa Lubelskiego w zakresie promocji oraz wsparcia rozpoznawalności lubelskich przedsiębiorców na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Jednym z kolejnych działań realizowanych w ramach Marketingu Gospodarczego na rzecz rozwoju małych, ale innowacyjnych przedsiębiorstw, jest projekt NLab Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge. To międzynarodowy program zorientowany na nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami biznesu z całego świata.  Obecnie realizujemy drugą edycję programu. W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniono 10 przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, które przejdą 2-etapowy proces akceleracji, w tym 2-tygodniowy wyjazd do Nevady. Uczestnicy w tym czasie odbędą szereg spotkań prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu rozwoju biznesu, internacjonalizacji i innowacji oraz cykl spotkań networkingowych z amerykańskimi przedsiębiorcami. Program spotkań w Nevadzie będzie dopasowany do profilu zwycięskich firm.

Działania skierowane na internacjonalizację przedsiębiorstw uzupełniamy wiedzą i doświadczeniami regionów UE, z którymi realizujemy szereg projektów o charakterze międzynarodowym. Dobre praktyki w zakresie wsparcia przedsiębiorczości i innowacji, które z powodzeniem są realizowane w partnerskich regionach europejskich, są następnie analizowane i implementowane na naszym lokalnym gruncie w takim zakresie w jakim to jest możliwe. Aktualnie w Departamencie Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości realizujemy pięć takich projektów, a ich tematyka dotyczy wsparcia przedsiębiorstw zauważających pierwsze symptomy trudności, nowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach, odpowiedzialnych innowacji (tj. uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe), współpracy przedsiębiorstw z w obszarze nauk o życiu oraz obserwatoriów technologicznych (zapewniających wymianę wiedzy i danych dotyczących kierunków i trendów rozwoju nowych technologii). Rozwiązania wypracowane w trakcie realizacji projektów zostaną wykorzystane w pewnym zakresie w procesie programowania kolejnego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego w przyszłej perspektywie finansowej oraz aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla WL, nad którymi obecnie trwają prace.

 

Informacje na temat wydarzeń organizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie znajdziesz na stronie:  tydzienprzedsiebiorczosci.pl