Stypendia dla najlepszych studentów rozdane

W czwartek, 30 maja br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył studenckie stypendia. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego wsparcie finansowe trafi do 250 osób. Łącznie będzie to blisko 600 000 złotych.

W obecnej edycji stypendialnej wpłynęło 271 wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego. Ostatecznie, wsparcie finansowe przyznano 250 najlepszym studentom szkół wyższych. Studenci, którzy będą pobierać stypendium uzyskali wysokie wyniki w nauce i jednocześnie wykazali się osiągnięciami m.in. w takich rodzajach działalności jak:

 • praca w kołach naukowych,
 • działalność popularnonaukowa,
 • praca naukowo-badawcza,
 • studia w ramach stypendium zagranicznego lub programów międzyuczelnianych,
 • studia równoległe na dodatkowym kierunku studiów,
 • publikacje naukowe,
 • patenty i wzory użytkowe złożone w Urzędzie Patentowym RP,
 • osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe,
 • działalność w wolontariacie.

Ile wynosi studencie stypendium?

Kwota stypendium to 300 zł miesięcznie. Będzie wypłacane uzdolnionym studentom za okres ośmiu miesięcy. Łącznie Województwo Lubelskie przeznaczyło na ten cel kwotę 596 700 złotych. Środki finansowe przeznaczone na stypendia pochodzą w całości z budżetu Województwa Lubelskiego.

Jakie uczelnie reprezentują stypendyści?

Stypendyści Marszałka Województwa Lubelskiego uczą się w 16 różnych uczelniach:

 • UMCS – 87,
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie – 62,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 38,  
 • Politechnika Lubelska – 18,
 • KUL – 14,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie – 8,
 • Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej; Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach – po 6,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski – po 2,
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (Filia w Białej Podlaskiej); Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Uniwersytet Wrocławski; Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – po 1.

galeriaGALERIA