Start kampanii promocyjnej „Wybierz #KierunekLubelskie”

W dniu 8 czerwca 2020 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie miała miejsce inauguracja kampanii promocyjnej ukazującej walory turystyczne „Wybierz #KierunekLubelskie. W konferencji wziął udział Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Michał Mulawa oraz Prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Pan Paweł Wójcik. Nie bez przypadku konferencja odbyła się właśnie w Muzeum Wsi Lubelskiej, otóż przed kilkoma dniami muzeum zajęło pierwsze miejsce w kategorii rodzina w plebiscycie „Turystyczna lista przebojów”Takich miejsc jak to w województwie lubelskim jest więcej.  

Według badań POT  30 proc. Polaków w ciągu najbliższych kilku tygodni planuje wyjazd turystyczno-wypoczynkowy, a aż 87 proc. z nich chce podróżować po Polsce. Reagując na te dane i wychodząc naprzeciw potrzebom, Samorząd Województwa Lubelskiego razem  z Lubelską Organizacją Turystyczną  rozpoczyna ogólnopolską kampanię promującą walory województwa lubelskiego „Wybierz #KierunekLubelskie”. Istotnym jest fakt, że w kampanię nie jest zaangażowana żadna firma/agencja zewnętrzna – za jej przygotowanie od początku odpowiadają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski 

Wybierz #KierunekLubelskie to kampania promocyjna przygotowana głównie z myślą  o turystach indywidualnych, którzy zostali zmuszeni do ograniczenia aktywności związanej  z podróżami, spacerami i rekreacją. Kampania zakłada elastyczność i dostosowywanie się do zaleceń Rządu RP w sprawie postępowania w przestrzeni publicznej w czasie pandemii. 
 


Filmy realizujące kampanię #KierunekLubelskie są obietnicą delektowania się wolnością, która czeka na spragnionych przestrzeni, kontaktu z przyrodą i tęskniących za różnego rodzaju aktywnościami mieszkańców województwa lubelskiego, a także mieszkańców miast powyżej 100 000 mieszkańców. Komunikacja będzie koncentrowała się na wskazywaniu ścieżek edukacyjnych, pieszych, rowerowych, kajakowych i nordic walking, szlaków turystycznych, atrakcji znajdujących się na szlaku oraz rozmieszczonych po drodze atrakcjach i pięknych krajobrazach. Założeniem podjętych działań promocyjnych jest zbudowanie przekonania, że Lubelskie posiada wszelkie walory, które zapewniają bezpieczną, atrakcyjną kulturowo i przyrodniczo przestrzeń, jak również miejsca do uprawiania aktywność fizycznej z uwzględnieniem zaleceń Rządu RP w sprawie postępowania w przestrzeni publicznej w obecnej sytuacji. Podkreślenia wymaga również fakt, iż działania promocyjne podjęte przez Województwo Lubelskie doskonale wpiszą się w działania polskiego rządu, jakie zostały podjęte w celu ratowania branży turystycznej w Polsce. Obecnie można zaobserwować, że zmieniły się preferencje Polaków w dziedzinie turystyki. Polacy wybierają jako miejsce odpoczynku tereny mało rozpoznawalne, o małym natężeniu ruchu. Lubelska branża turystyczna posiada ofertę, która doskonale odpowiada takim potrzebom. 

Promocja odbędzie się poprzez emisję spotów we wszystkich 16 regionalnych TVP3, a także w telewizjach ogólnopolskich – Polsat News, TVP1, TVP2 oraz w radiach RMF FM, Radio Lublin  i Radio Free Wzmocnieniem kampanii będzie promocja w Internecie prowadzona przez LROT w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej www.lubelskietravel.pl do końca lipca br. Do każdego prezentowanego filmu na stronie internetowej będzie zaplanowana  i przygotowana konkretna oferta z propozycją wycieczki, wskazaniem odległości, miejsc noclegowych itp. Dzięki takim działaniom i wspólnej kampanii turyści dostaną gotowy produkt. Wystarczy tylko wybrać #KierunekLubelskie. 

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach realizacji projektu pt. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 3.6 Marketing gospodarczy Oś priorytetowa 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw; nr zadania 7 Inne.