Stanowiska Sejmiku w sprawie ASF, sytuacji w sadownictwie i wymiaru sprawiedliwości

24 lipca odbyła się XXXII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego. Radni przyjęli stanowiska w sprawie sytuacji w sadownictwie oraz ustaw dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Sejmik wystosował ponadto apel do Wojewody Lubelskiego w sprawie wszczęcia procedury wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w związku z rozprzestrzenianiem się choroby afrykańskiego pomoru świń .

W stanowisku dotyczącym sytuacji w sadownictwie czytamy m.in. o przeprowadzeniu zmian w kwestii wpłacania odszkodowań związanych z wiosennymi przymrozkami w wysokości 2000 zł od hektara czy kwestii ubezpieczeniowych.

Apel Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie dramatycznej sytuacji w sadownictwie

Sejmik Województwa Lubelskiego wyraził zaniepokojenie sytuacją hodowców trzody chlewnej w związku z rozprzestrzenianiem się choroby afrykańskiego pomoru świń. Radni skierowali apel do Wojewody Lubelskiego o rozpoczęcie procedury wprowadzającej stan klęski żywiołowej. Władze województwa podjęły też doraźne wsparcie w postaci wypłacenia 200 zł dla osoby, która znajdzie padłego dzika lub też ustrzeli lochę. Zgromadzone środki na ten cel to 450 tys. zł.

Apel Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 lipca 2017r. o wszczęciu procedury wprowadzającej stan klęski żywiołowej w związku z rozprzestrzenianiem się choroby afrykańskiego pomoru świń

Radni przyjęli też stanowisko w sprawie organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Pozytywnie ocenili weto Prezydenta w sprawie podpisania ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, a także do ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustaw dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce