Spotkanie Wicemarszałka z Ambasadorem Republiki Austrii

W dniu 18 października 2016 r. odbyło się spotkanie Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka z Ambasadorem Republiki Austrii, dr Thomasem Buchsbaumem. Ambasadorowi towarzyszył nowo powołany Konsul Honorowy Austrii w Lublinie, Piotr Majchrzak. Wizyta miała charakter kurtuazyjny, przy okazji udziału ambasadora w otwarciu Konsulatu Honorowego Austrii w Lublinie oraz w uroczystościach poświęcenia cmentarzy wojennych z okresu I Wojny Światowej na terenie województwa Lubelskiego.

Głównym tematem spotkania było otwarcie Konsulatu Honorowego Austrii w Lublinie. Ambasador podkreślił, iż konsul będzie sprawował funkcję pośrednika pomiędzy obydwoma państwami. Rozmawiano także na temat poświęcenia cmentarzy wojennych na terenie lubelskich gmin, a także współpracy Województwa Lubelskiego z Krajem Związkowym Styria i Austrią’.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego zwrócił uwagę na fakt, iż powołanie Konsula Honorowego Austrii w Lublinie jest wynikiem spotkania w 2014 r. ambasadora dr Thomasa Buchsbauma z marszałkiem Sławomirem Sosnowskim oraz późniejszej rekomendacji przez marszałka na to stanowisko pana Piotra Majchrzaka. Długa i wymagająca droga w celu objęcia tej zaszczytnej funkcji okazała się efektywna, czego wynikiem jest dzisiejsza uroczystość. Obaj rozmówcy wyrazili zadowolenie z powodu tego wydarzenia, a także nadzieję na to, iż dzięki tej instytucji podjęte zostaną nowe kierunki i pola współpracy, szczególnie w obszarze gospodarki, między Województwem Lubelskim i Austrią.

Rozmawiano również na temat kooperacji prowadzonej przez Województwo Lubelskie z partnerskim regionem w Austrii, Krajem Związkowym Styria. Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk przedstawił działania podjęte w ramach wspomnianej współpracy, czego przykładem jest przeprowadzona przed rokiem misja gospodarcza przedsiębiorców z Lubelszczyzny reprezentujących branże związane z obróbką metali, przemysłem maszynowym, samochodowym i lotniczym do Styrii.

Ambasador Buchsbaum wyraził zadowolenie z faktu, iż mieszkańcy Lubelszczyzny czczą pamięć poległych, także Austriaków podczas I Wojny Światowej, czego dowodem są uroczystości poświęcenia cmentarzy wojennych, które będą miały miejsce w najbliższych dniach na terenie województwa lubelskiego. Podkreślono tutaj ogromny wkład Austriackiego Czarnego Krzyża w renowację tychże cmentarzy. Ambasador wspomniał również prężnie działające od ponad czterdziestu lat Polsko-Austriackie Towarzystwo Przyjaźni.

Podczas spotkania rozmawiano także o współpracy gospodarczej między Województwem Lubelskim i Austrią. Ambasador zaznaczył, iż na terenie Regionu Lubelskiego działają liczne firmy austriackie. Wspomniano, iż wielu Polaków pracuje w Austrii. Ze względu na dobrą mentalność pracy są oni bardzo pozytywnie oceniani przez Austriaków. Marszałek Grabczuk podkreślił, iż wielu młodych ludzi z Lubelszczyzny uczy się za granicą, tam podejmuje pierwszą pracę, a później wraca do naszego województwa. Ma to tez pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy Regionu Lubelskiego.

Spotkanie ambasadora Thomasa Buchsbauma z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabczukiem w urzędzie marszałkowskim było jednym z punktów dwudniowej wizyty ambasadora w województwie lubelskim.

galeriaGALERIA