Marszałkowie Polski Wschodniej w Lublinie

Pięciu marszałków województw Polski Wschodniej podpisało 13 stycznia w Lublinie Plan Strategiczny funkcjonowania Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Plan określa kierunki działań DPW na lata 2017-2023 i ma za zadanie wprowadzić nową jakość w działaniach DPW.

Jednocześnie do celów działalności DPW będzie należało dalsze pogłębianie współpracy, z instytucjami europejskimi, jak też z podmiotami regionalnymi, m.in. w zakresie wsparcia przy poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych i pozyskiwania źródeł finansowania dostępnych bezpośrednio z poziomu unijnego. DPW będzie aktywnie wspierać przedsiębiorców z Polski Wschodniej, zapewniając powierzchnię wystawienniczą podczas wybranych wydarzeń targowych. Jednym z kluczowych aspektów poszerzonej aktywności, będzie stały monitoring regionów Polski Wschodniej polityk europejskich. Pozwoli to regionom na bieżąco reagować na procesy legislacyjne, toczące się w instytucjach europejskich

Kolejnym punktem spotkania w Lublinie było posiedzenie Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP. Omawiane m.in. zagadnienia związane z promocją Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo i siecią szerokopasmową. W trakcie spotkania przyjęto stanowisko  w sprawie kontynuacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) w perspektywie finansowej 2020+, w którym wskazuje się na konieczność utrzymania programu operacyjnego, dedykowanego makroregionowi Polski Wschodniej w perspektywie finansowej po 2020 roku. Członkowie Komisji podjęli decyzję, o przygotowaniu stanowiska w sprawie sieci szerokopasmowej oraz o skierowaniu pod obrady najbliższego Konwentu Marszałków Województw RP stanowiska w sprawie Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli to wspólne przedstawicielstwo województw :lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

W podpisaniu wzięli udział: Jerzy Leszczyński – marszałek woj. podlaskiego Adam Jarubas – marszałek woj. świętokrzyskiego, Gustaw Marek Brzezin – marszałek woj. warmińsko-mazurskiego, Bogdan Romaniuk – wicemarszałek woj. podkarpackiego oraz gospodarz spotkania – Sławomir Sosnowski – marszałek woj. lubelskiego.

galeriaGALERIA