Spotkanie Marszałka z Ambasador Słowenii

W dniu 15 kwietnia br. gościem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego była Ambasador Słowenii Božena Forštnarič Boroje. Towarzyszył jej Tomasz Kalinowski konsul honorowy Słowenii w Lublinie. To pierwsza wizyta pani ambasador na Lubelszczyźnie, stąd spotkanie miało charakter kurtuazyjny.

W trakcie rozmów Ambasador wskazała na elementy, które budują wspólnotę Polski i Słowenii w aspekcie historycznym, kulturowym i religijnym – słowiańskie korzenie oraz religię katolicką przyjętą w obrządku łacińskim. Odnosząc się do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej obu krajów, akcentowała podobieństwa w strukturze przedsiębiorstw (głównie małe i średnie), a także członkostwo w Unii Europejskiej. Wszystkie te czynniki wpływają pozytywnie na rozwój współpracy – podkreśliła. Warto dodać, że Słowenia jest najzamożniejszym, najbardziej rozwiniętym, szczególnie pod względem gospodarczym, państwem byłej Jugosławii i jednocześnie jednym z silniejszych ekonomicznie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce głównych partnerów handlowych Słowenii (zarówno w eksporcie jak i imporcie).

W trakcie rozmów marszałek podkreślił, że samorząd województwa lubelskiego jest otwarty na wszelkie formy współpracy z partnerami ze Słowenii. Jednym ze wspólnie podjętych działań mogłoby być zorganizowanie misji gospodarczej do Słowenii. Konsul honorowy zaproponował również znalezienie odpowiedniego słoweńskiego regionu partnerskiego dla województwa lubelskiego.