Spotkanie Marszałka Stawiarskiego z Ambasadorem Chorwacji

W dniu 8 października 2019 roku, w Dzień Niepodległości Chorwacji, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski przyjął Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej JE Tomislava Vidoševića.

Rozmowy dotyczyły możliwości nawiązania współpracy między Województwem Lubelskim i chorwackimi żupaniami (odpowiednik województwa). Pan ambasador zaznaczył, że rozwój gospodarczy Polski jest godny podziwu, a tym samym stwarza potencjał do nawiązywania i rozwijania kooperacji, zwłaszcza w zakresie ekonomii. Docenił także naszą otwartość na inwestycje zagraniczne i gotowość do wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Istotną kwestią we wzajemnych relacjach jest inicjatywa Trójmorza, skupiająca kraje Europy Środkowej, położone w trójkącie mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. Nasze województwo zyska na poprawie połączeń drogowych z Chorwacją, gdy ukończony zostanie polski odcinek Via Carpatia – jej odgałęzienie wiedzie właśnie nad Adriatyk.

Ambasador podkreślił znaczenie Polski dla rozwoju turystyki w jego kraju – tylko w ubiegłym roku na wypoczynek w Chorwacji zdecydował się ponad milion Polaków. Współpraca nie musi ograniczać się jednak tylko do tej dziedziny. Podczas spotkania padły konkretne propozycje działań w zakresie wymiany przedsiębiorców, a także wspólnej organizacji wydarzeń kulturalnych, które pozwoliłyby zbliżyć do siebie mieszkańców naszego województwa i Chorwatów oraz przyczyniło się do rozwoju wzajemnych stosunków.

JE Tomislav Vidošević zaprosił marszałka do udziału w przyszłorocznym Forum Regionów w chorwackiej Slawonii, które byłoby okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów na poziomie międzyregionalnym. Zapewnił, że Chorwacja jest również otwarta na współpracę z partnerami zagranicznymi, takimi jak Polska, nie tylko w sektorze turystyki.

galeriaGALERIA